Privat inpassering på återvinningscentralerna

Du som bor eller har fritidshus i Glanshammar, Hovsta eller Odensbacken har möjlighet att registrera dig och därmed få tillträde till dessa återvinningscentraler mellan kl. 7 och 21 de dagar och tider då de inte är bemannade.

Teckenspråk - privat inpassering

Obs! Privat inpassering gäller endast för dig som färdas med bil

Vi jobbar för en framtida lösning där du även ska kunna gå eller cykla.

Anmäl dig till utbildning

Under perioden 15 juni-16 augusti har vi inte några utbildningstillfällen.

Du som vill använda privat inpassering på någon av våra återvinnings­centraler erbjuder vi en kort utbildning (45 minuter) på plats. Där tittar vi på hur sorteringen av avfallet på rampen går till och där du har möjlighet att ställa frågor.

Tänk på att ta på dig kläder efter väder då utbildningen sker utomhus!

Här kan du anmäla dig till utbildningen.

Ansökan om privat inpassering

När du anmält dig till utbildningen kan du ansöka om privat inpassering via länken Ansök om privat inpassering på återvinningscentralerna.

Genom att registrera dig får du som privatperson tillträde till återvinningscentralen med ditt körkort som nyckel/passerkort mellan tidig morgon och sen kväll samt helger. Ditt körkort aktiveras inom 3 arbetsdagar, därefter är det klart att användas.

Alla i hushållet som vill använda tjänsten måste registrera sig.

Så här går det till på Återvinningscentralen

En skärm finns framför grindarna. Där visar du ditt körkort och grindarna öppnas. På rampen lämnar du ditt sorterade avfall i de olika containrarna. Är du osäker på vad du ska slänga var, ladda ner containerkarta och sorteringsguide för återvinnings­centralerna.

Området kameraövervakas

Örebro kommun utövar kameraövervakning över trafik, containrar och andra tekniska anordningar för att kunna hantera objekten ur ett drift- och säkerhetsperspektiv med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Dessa övervakningar sker med stöd i kameraövervakningslagen. Du är genom att registrera dig införstådd med detta och accepterar vår hantering av personuppgifter för detta ändamål.

Senast uppdaterad: 12 juni 2020
Publicerad: 10 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?