Privat inpassering på återvinningscentralerna

Du som bor eller har fritidshus i Glanshammar, Hovsta eller Odensbacken har möjlighet att efter en utbildning få tillträde till återvinnings­­centralerna i dessa områden även utanför ordinarie öppettider. Med privat inpassering kan du själv öppna grinden mellan kl. 7 och 21 de dagar och tider då återvinnings­centralen inte är bemannad.

Ingång till återvinningscentral med grindar och staket.

Du öppnar grindarna genom att sticka in ditt körkort i displayen som finns utanför återvinningscentralen.

Privatinpassering

Under juli månad är det bara den digitala utbildningen för privatinpassering som är tillgänglig.

Genom privat inpassering har du möjlighet att besöka återvinningscentralen vid tider som passar dig. Det innebär att återvinningscentralen är obemannad och du tar ansvar för sorteringen av ditt avfall samt säkerheten på platsen under ditt besök.

Precis som när återvinningscentralen är bemannad kan du lämna sorterat och återvinningsbart avfall, till exempel elektronikavfall, metallskrot, vitvaror och grenar. På sidan Återvinningscentraler kan du läsa mer om vilket avfall du får lämna och där kan du även ta del av skisser där du ser var containrarna står på de olika återvinnings­centralerna.

Observera att privat inpassering endast gäller för dig som färdas med bil och har ett svenskt körkort. Vi jobbar på en framtida lösning där du även ska kunna gå eller cykla.

Obligatorisk utbildning

För att du och andra besökare samt vår personal ska känna sig trygga är det viktigt att alla vet vad som gäller på återvinningscentralen. Vi har därför en obligatorisk utbildning om sortering på återvinningscentralen för dig som vill använda privat inpassering.

Du kan välja att gå en digital utbildning eller fysisk utbildning på plats på en återvinningscentral. Efter genomförd utbildning aktiveras ditt körkort och fungerar som nyckel in på återvinningscentralen.

Digital utbildning

Den digitala utbildningen gör du när det passar dig. Utbildningen består av ett antal filmer som du ska titta på, och därefter gör du ett test. Utbildningen tar ca 20 minuter och du kan dela upp den på flera tillfällen. Vi går igenom hur sorteringen går till på återvinningscentralen.

Fysisk utbildning

Den fysiska utbildningen sker på plats och tar 40 minuter. Vi tittar på hur sorteringen går till på återvinningscentralen. Tänk på att ta på dig kläder efter väder då utbildningen sker utomhus!

Du bokar en tid för utbildningen samtidigt som du ansöker om privat inpassering på återvinningscentral via länken till e-tjänsten nedan. Observera att det är ett begränsat antal platser vid varje utbildningstillfälle. Vi kommer att fylla på med fler datum vid behov.

Utbildning för dig som redan har privat inpassering

Du som har privat inpassering är välkommen att gå vår utbildning, oavsett om du gjort den tidigare eller inte. Du kan välja att gå den digitala utbildningen (utan att göra testet) eller den fysiska utbildningen på plats på återvinningscentralen.

Området kameraövervakas

Örebro kommun utövar kameraövervakning över trafik, containrar och andra tekniska anordningar för att kunna hantera objekten ur ett drift- och säkerhetsperspektiv med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Dessa övervakningar sker med stöd i kameraövervakningslagen. Du är genom att registrera dig införstådd med detta och accepterar vår hantering av personuppgifter för detta ändamål.

Behandling av personuppgifter

Teknik- och servicenämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera anmälan och beställningar via e-tjänster med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1b.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: