Privat inpassering på återvinningscentralerna

Du som bor eller har fritidshus i Glanshammar, Hovsta eller Odensbacken har möjlighet att registrera dig och därmed få tillträde till dessa återvinnings­­centraler mellan kl. 7 och 21 de dagar och tider då de inte är bemannade.

Nu kan du med privat inpassering lämna farligt avfall

Nu går det att lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler för dig med privat inpassering. Detta innebär att du som ansöker om privat inpassering måste gå en obligatorisk utbildning där vi tittar på hur sorteringen av avfallet går till samt hur du gör när du lämnar farligt avfall.

Utbildning för dig som redan har privat inpassering

Även du som redan har privat inpassering behöver gå en utbildning. Vi kommer att höra av oss till dig med förslag på tider. Du som redan gått en utbildning får endast en kompletterande utbildning på 15 minuter om hur du lämnar farligt avfall.

Teckenspråk - privat inpassering

Genom privat inpassering har du möjlighet att besöka återvinningscentralen vid tider som passar dig. Det innebär att återvinningscentralen är obemannad och du tar ansvar för sorteringen av ditt avfall samt säkerheten på platsen under ditt besök. Du kan lämna det mesta av ditt grovavfall och farliga avfall även under privat inpassering.

Läs mer om sortering av avfall på Återvinningscentraler.

Obs! Privat inpassering gäller endast för dig som färdas med bil

Vi jobbar på en framtida lösning där du även ska kunna gå eller cykla.

Ansökan och utbildning

För att du och andra besökare samt vår personal ska känna sig trygga är det viktigt att alla vet vad som gäller på återvinningscentralen. Vi inför därför en obligatorisk utbildning om sortering på återvinningscentralen för dig som vill använda privat inpassering på någon av våra återvinningscentraler.

Utbildningen sker på plats och tar 40 minuter. Vi tittar på hur sorteringen av avfallet på rampen går till samt hur du gör när du lämnar farligt avfall.

Tänk på att ta på dig kläder efter väder då utbildningen sker utomhus!

Observera att det är ett begränsat antal platser vid varje utbildningstillfälle. Vi kommer att fylla på med fler datum vid behov.

Nedan kan du se vad som gäller för dig som ansöker för första gången, för dig som redan har privat inpassering men inte gått någon utbildning samt för dig som gått utbildningen men inte fått ta del av hur du gör när du lämnar farligt avfall.

Ny ansökan

Du som ännu inte ansökt om privat inpassering gör det via länken till e-tjänsten nedan och bokar samtidigt en tid för utbildningen. Efter genomförd utbildning aktiveras ditt körkort och fungerar som nyckel in på återvinningscentralen.

Du har privat inpassering, men inte gått utbildningen

Vi kommer att höra av oss till dig med förslag på tider för utbildning.

Utbildning om hur du gör när du lämnar farligt avfall

Vi kommer att höra av oss till dig med förslag på tider för utbildning. Du kommer att vid utbildningstillfället få en kompletterande utbildning om hur du lämnar farligt avfall. Utbildningstillfället kommer att ta 15 minuter.

Så här går det till på Återvinningscentralen

En skärm finns framför grindarna. Där visar du ditt körkort och grindarna öppnas. På rampen lämnar du ditt sorterade avfall i de olika containrarna. Är du osäker på vad du ska slänga var, ladda ner containerkarta och sorteringsguide för återvinnings­centralerna.

Området kameraövervakas

Örebro kommun utövar kameraövervakning över trafik, containrar och andra tekniska anordningar för att kunna hantera objekten ur ett drift- och säkerhetsperspektiv med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1c.

Dessa övervakningar sker med stöd i kameraövervakningslagen. Du är genom att registrera dig införstådd med detta och accepterar vår hantering av personuppgifter för detta ändamål.

Behandling av personuppgifter

Tekniska nämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera anmälan och beställningar via e-tjänster med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1b.

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!