Norlandia Förskolor Forskaren

Norlandia Förskolor Forskaren erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Forskaren är inrymd i en nybyggd fastighet ett stenkast från Örebro universitet och erbjuder cirka 60 förskole­platser. Vi har en stor utegård med planteringar, utomhusleksaker och motorikbana där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Avdelningar

Vi har fyra hemvister på Forskaren.

Inriktningar

Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

NorlandiaSkuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje. Detta sker i samarbete med Kronprinsessparets organisation Generation Pep.

GoGreen är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Mat

Vår lunch levereras av vår närliggande systerförskola. Vårt måltidskoncept kallar vi för Mat med Smak. Inför och under varje måltid skapar pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö. Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Universitetsgatan 17 C-D, Örebro.

Telefonnummer och e-post

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?