Nejlikan

Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler. Nejlikans förskola har en kristen profil. Vi pedagoger vill se och bekräfta varje barn och familj. Vi vill vara med och lägga en god grund i varje barns liv. En viktig byggsten i vår verksamhet är den gyllene regeln:

”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig”.

På Nejlikans förskola vill vi att barnen ska utveckla empati och lära sig att alla människor är olika men alla är lika mycket värda. Vi vill att barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö. På Nejlikans förskola vill vi hjälpa barnen att skapa goda relationer med varandra.

Nejlikan

Avdelningar

På förskolan går det 26 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har en avdelning som vi delar i två grupper Babblarna och Snick & Snack.

Inriktningar

Vi arbetar för att Nejlikans miljö ska utformas utifrån barnens behov av trygghet och lust att leka och lära. Vår miljö ska locka barnen att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje enskilt barn blir stimulerat i sina gåvor och förutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnens vetgirighet, uppmuntra spontanitet och barnens kreativitet. Vi skapar olika mötesplatser för att locka och underlätta den fria leken. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme under en dag på Nejlikan.

Vi arbetar i projekt där barnens nyfikenhet, erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation bestämmer riktning. Genom pedagogisk dokumentation snappar vi pedagoger upp, följer upp och för vidare det vi ser att barngruppen är intresserade av under projektets gång och utvecklar projektet vidare. Med hjälp av detta arbetssätt ökar chansen att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande och att en röd tråd följer genom dagen och verksamheten.

För att synliggöra och fånga upp barngruppens lärprocesser och erfarenheter i projektet arbetar vi med pedagogisk dokumentation. I de olika arbetslagen observerar och dokumenterar vi barnens aktivitet, vad de gör och säger är fokus för observationen och det tar vi med oss i vår reflektion.

Utifrån vår reflektion planerar vi kommande steg i projektet, om vi ska ta bort, lägga till, utmana eller backa i något. Genom att reflektera tillsammans i arbetslaget får vi en bredare bild av varje barns lärprocess, eftersom pedagogerna kan hjälpa varandra att fokusera på olika sidor av lärandet.

Mat

Vi beställer vår mat från Restaurang Sodexo.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Nejlikegatan 1, 703 53 Örebro.

Telefonnummer

E-post

nejlikan@mellringekyrkan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?