Nejlikan

Nejlikan är en fristående förskola och drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler. Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar och kristen livsåskådning. Vi vill skapa och ge barnen goda förutsättningar för att de ska få en bra grund att stå på under deras fortsatta utveckling genom livet.

Nejlikan

Avdelningar

På förskolan går det 26 barn i åldrarna 1–5 år. Vi har en avdelning men vi arbetar i två arbetslag, Babblarna och Snick och Snack. Vi delar in barnen åldersvis i mindre grupper under veckans verksamhet.

Inriktningar

Vi arbetar för att Nejlikans miljö ska utformas utifrån barnens behov av trygghet och lust att leka och lära. Vår miljö ska locka barnen att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje enskilt barn blir stimulerat i sina gåvor och förutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnens vetgirighet, uppmuntra spontanitet och barnens kreativitet. Vi skapar olika mötesplatser för att locka och underlätta den fria leken. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme under en dag på Nejlikan.

Vi arbetar i projekt där barnens nyfikenhet, erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation bestämmer riktning. Genom pedagogisk dokumentation snappar vi pedagoger upp, följer upp och för vidare det vi ser att barngruppen är intresserade av under projektets gång och utvecklar projektet vidare. Med hjälp av detta arbetssätt ökar chansen att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande och att en röd tråd följer genom dagen och verksamheten.

För att synliggöra och fånga upp barngruppens lärprocesser och erfarenheter i projektet arbetar vi med pedagogisk dokumentation. I de olika arbetslagen observerar och dokumenterar vi barnens aktivitet, vad de gör och säger är fokus för observationen och det tar vi med oss i vår reflektion. Utifrån vår reflektion planerar vi kommande steg i projektet, om vi ska ta bort, lägga till, utmana eller backa i något. Genom att reflektera tillsammans i arbetslaget får vi en bredare bild av varje barns lärprocess, eftersom pedagogerna kan hjälpa varandra att fokusera på olika sidor av lärandet.

Mat

Vi beställer vår mat från Restaurang Sodexo.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Nejlikegatan 1, 703 53 Örebro.

Telefonnummer

E-post

nejlikan@mellringekyrkan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!