Försprånget

Förskolan Försprånget som startade 2007 drivs som ett aktiebolag.

Försprånget

Avdelningar

Vi har två avdelningar, indelade i små och stora barn. Barnen kan "gå" mellan avdelningarna efter dagens och stundens behov.

Inriktningar

Vi tror att barn är kompetenta och har en egen och stor drivkraft att vilja lära. Vi väljer att ha barnets förmågor som utgångspunkt – att barnet kan och vill utvecklas.

Leken ska genomsyra barnets hela dag hos oss. Att leka är den viktigaste aktiviteten för barn. Leken är barnens självklara sätt att utvecklas.

Dessutom får barnen hos oss stor inblick i språk, matematik och teknik/experiment. Allt i vardagens stunder.

Utevistelsen är viktig eftersom den främjar både hälsan och grundläggande vanor.

Vår vision präglas av barns lärande och växande tillsammans. Den starkaste drivkraften är glädjen.

Mat

Vår mat kommer från Skolcater. Frukost och mellanmål lagar vi själva.

Besöksadress

Erik Rosenbergs väg 170 A, Örebro.

Telefonnummer

019-12 87 44.

E-post

forskolan@forspranget.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Publicerad: 10 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?