Stiftelser och bidrag

Privatpersoner ger eller testamenterar ibland pengar till Örebro kommun. De går att ansöka om mellan 1 februari–31 mars varje år. Det är givaren som bestämmer vad pengarna ska användas till. Här har vi listat vilka som finns och vad som gäller.

Ansökan om bidrag från stiftelser

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1 februari–31 mars varje år. Under den tiden är e-tjänsterna för ansökan aktiva, vilket innebär att vi lägger ut ansökningslänkar som tillhör respektive stiftelse under den perioden. När ansökningstiden är över ligger inte länkarna till e-tjänsterna ute.

Vem kan söka?

Du som är folkbokförd i Örebro kommun kan ansöka om bidrag från nedanstående stiftelser. För att kunna söka via våra e-tjänster krävs att du loggar in med BankID.

Om du inte har BankID kan du kontakta Servicecenter för ansökningsblanketter.

Besked

Senast den 15 juni får du ett brev med besked om du fått stiftelsemedel. Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon. Beslutet kan inte överklagas.

Utbetalning

Du som har konto i Swedbank får automatiskt utbetalningen dit.

Om du inte har konto i Swedbank

Du kan få bidraget insatt på ett konto i valfri bank genom att anmäla kontot till Swedbanks kontoregister.

Har du inte möjlighet att anmäla ditt konto via webben så kontakta ett Swedbankkontor. Det måste göras i god tid före utbetalning.

Om du inte anmäler kontot i Swedbank får du en utbetalningsavi på posten, som du kan lösa in i vissa banker, affärer eller online.

Lös in avi online

Du som är över 18 år kan lösa in din avi online, legitimera dig med BankID eller säkerhetsdosa på Swedbanks webbsida.

Stiftelser som du kan söka bidrag från

Stiftelse för behövande oavsett ålder

  1. Stiftelsen J W Gyllanders understödsfond.
  2. Stiftelsen John Sundbergs donation.
  3. Stiftelsen Lars Johan Uhlins fond.
  4. Stiftelsen handlanden Johan Daniel Broms fond.
  5. Stiftelsen Gustaf Claesons donation.
  6. Stiftelsen Erik Åqvists fond till behövande fattiga.
  7. Stiftelsen Social samfond II.
  8. Stiftelsen Social samfond IV.

Du behöver inte ange vilken stiftelse som du söker bidrag från. Blir du beviljad medel så får du det ur den stiftelse som är mest lämplig.

Det är samma e-tjänst för alla åtta stiftelser. E-tjänsten blir tillgänglig på denna sida när det går att ansöka, läs mer om ansökningsperioden här.

Stiftelse för personer med funktionsnedsättning

Du som har en betydande och varaktig funktionsvariation kan söka bidrag ur stiftelsen Gottfrid Ericssons donationsfond.

Stiftelse för behövande personer 65 år och äldre

För behövande personer som är 65 år och äldre finns Social samfond III.

Stiftelse för personer med astma eller allergisjukdom

Du som har astma eller allergi kan söka pengar till vård- eller rekreationsresor ur Makarna Israelssons astmafond.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se