Pågående och planerade vatten- och avloppsarbeten

Här hittar du större pågående och planerade vatten- och avloppsarbeten.

I Örebro kommun har vi 206 mil kommunala vatten- och avloppsledningar. Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor på ledningarna i form av rörbrott, frätskador eller sprickor. Läckorna kan till exempel bero på tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden. Läckorna åtgärdas så fort de upptäcks.

Vi övervakar ledningsnätet för att snabbt upptäcka förändringar i vattenflödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. Fler så kallade flödesmätare sätts ut för att underlätta det arbetet. Då kan vi snabbare lokalisera läckor och stänga av drabbade ledningar för att förhindra att mer vatten läcker ut.

Miljonsatsning på nya ledningar

Vissa vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet börjar bli dåliga och behöver bytas ut. Vi har därför utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att förnya ledningsnätet. På så sätt förebygger vi återkommande vattenläckor och driftsstörningar.

Vattenavstängning vid underhållsarbete

När vi förebygger skador eller genomför reparationer, ändringar, kontroller eller andra åtgärder på ledningsnätet har vi rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen, samt möjligheten att använda avloppsledningarna. Detta regleras för att vi ska komma åt att underhålla vatten- och avloppsledningarna och säkerställa att ledningsnätet fungerar som det ska.

Typ:VA-projekt
Område:Adolfsberg
Typ:VA-projekt
Område:Ekeby–Almby
Typ:VA-projekt
Område:Eklunda
Typ:VA-projekt
Område:Garphyttan
Typ:VA-projekt
Område:Glanshammar-Sticksjö
Typ:VA-projekt
Område:Hampetorp
Typ:VA-projekt
Område:Hjärsta
Typ:VA-projekt
Område:Hovsta–Ervalla
Typ:VA-projekt
Område:Norr
Typ:VA-projekt
Område:Norrby
Typ:VA-projekt
Område:Nya Hjärsta
Typ:VA-projekt
Område:Nya Hjärsta
Typ:VA-projekt
Område:Rinkaby
Typ:VA-projekt
Område:Tysslinge
Typ:VA-projekt
Område:Varberga
Typ:VA-projekt
Område:Vasastrand
Typ:VA-projekt
Område:Väster
Typ:VA-projekt
Område:Örnsro
Typ:VA-projekt
Område:Öster
Senast uppdaterad:

Publicerad: