Sms vid vattenstörningar

Ibland måste vi stänga av vattnet tillfälligt, till exempel på grund av ett planerat arbete på ledningsnätet eller på grund av en vattenläcka. Då skickar vi ut ett sms-meddelande med information till dig som berörs av avstängningen.

Meddelandet går ut till såväl mobiltelefoner som fasta telefoner som är registrerade på de berörda adresserna. Via vår sms-tjänst kan du se om ditt mobilnummer finns registrerat för sms-utskick. Om det saknas kan du lägga till det.

Kontrollera och registrera dina uppgifter i sms-tjänsten

I vår sms-tjänst kan du kontrollera, ändra och lägga till dina uppgifter – följ instruktionerna steg för steg för att kontrollera dina uppgifter och få information om vilka uppgifter du kan ändra och lägga till i registret.

Du kan koppla ett obegränsat antal adresser till samma telefonnummer.

När du går in i vår sms-tjänst och skriver in ditt telefonnummer får du en så kallad verifieringskod som ska knappas in för att du ska kunna kontrollera dina uppgifter och göra ändringar. Har du mobiltelefon skickas verifieringskoden som ett sms, har du fast telefon ringer systemet i stället upp den fasta telefonen och läser upp verifieringskoden så att du kan knappa in den och se över dina kontaktuppgifter.

Tänk på att även gå in och ändra dina uppgifter om du flyttar eller förändrar ditt telefonabonnemang.

Vem får sms?

 • Du som är folkbokförd i Örebro kommun samt har en telefon som är registrerad på din folkbokföringsadress.
 • Företag som är skrivna på adressen.
 • Du som har en kontantkortstelefon som är registrerad hos din mobiloperatör.

Vem behöver registrera sina uppgifter manuellt?

 • Du som har dolt eller hemligt nummer.
 • Du som endast har jobbmobil.
 • Du som har en kontantkortstelefon som inte är registrerad hos din mobiloperatör.
 • Du som vill få sms-meddelanden ifall andra adresser än den som du är skriven på blir drabbad av en vattenavstängning eller vattenläcka. Till exempel om du har ett fritidshus i Örebro kommun med kommunalt vatten och avlopp eller om du är fastighetsägare av flerfamiljshus och vill få meddelande när dina hyresgäster blir drabbade.

För dig som har fast telefon

Om du inte har mobiltelefon skickas meddelandet om vattenavstängningen i stället till din fasta telefon och läses upp som ett röstmeddelande. Röstmeddelandet kommer från ett 072-nummer. Om du har en telefonsvarare läses ett talmeddelande in på den, om ingen har svarat efter tre uppringningsförsök.

Röstmeddelanden skickas endast ut mellan kl. 06–22. Detta för att undvika att personer blir uppringda vid besvärliga tidpunkter. Om ett röstmeddelande skickas efter kl. 22, så kommer det läggas i en kö och skickas i väg först efter kl. 06.

Om registret

Örebro kommun köper sms-tjänsten av ett externt företag. Vi har inte tillgång till några nummer och inte heller möjlighet att ta bort eller lägga till nummer. De nummer som finns i databasen sprids inte heller vidare till annan part.

Registret används för utskick av information i följande situationer:

 • Planerade vattenavstängningar.
 • Akuta vattenavstängningar, exempelvis vid vattenläckor.
 • När kokningsrekommendation gäller.
 • Vid mer omfattande störningar, till exempel om vattnet skulle vara förorenat eller om det skulle inträffa ett långvarigt strömavbrott.

Registret används aldrig i kommersiellt syfte.

Registret uppdateras automatiskt varje månad, men det kan saknas information om dig eller ditt företag i sändlistan. Därför får du möjlighet att själv se över och ändra dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

ANDRA SIDOR UNDER ÄMNET Felanmälan & vattenskador