Grannars yttrande eller medgivande

I vissa fall ska grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen. I andra fall behöver du ha deras godkännande för att få bygga.

Grannar ska få möjlighet att lämna synpunkter:

  • på ansökningar som inte följer detaljplanen.
  • på ansökningar där byggåtgärden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter och det saknas bestämmelser i detaljplanen hur nära gränsen man får bygga.
  • på ansökningar som gäller nybyggnation eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.
  • vid ansökningar om förhandsbesked.

Vanligtvis är det bygglovhandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna. De får då några veckor på sig att lämna sina synpunkter. Informationen skickas digitalt till de som har ett personnummer kopplat till en digital brevlåda, via mejl om de inte har en digital brevlåda men en registrerad e-postadress hos kommunen eller via fysisk post om det inte är möjligt att skicka digitalt. I utskicket står det att de kan lämna synpunkter i ett pågående bygglovsärende.

När Bygg- och miljönämnden sedan tittar på din bygglovsansökan väger de in eventuella synpunkter som kommit in från grannarna.

Grannars medgivande vid åtgärder som inte kräver bygglov

Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa. Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna.

Här finns en blankett du kan använda när du behöver medgivande från granne. Pdf, 152.5 kB.

Om grannarna säger nej till din åtgärd kan du välja att få saken prövad genom en ansökan om bygglov.

Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att gator ofta ägs av kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: