Kontrakt, betalning och bygglov

Skriv kontrakt och betala

Kom ihåg att alltid tacka ja eller nej på de erbjudanden du får. Om du är nummer ett på ett erbjudande och tackar ja, kommer du inte få fler erbjudanden under pågående period. Om flera sökande har lika många poäng så erbjuds de i tur och ordning efter anmälningstid.

Vi kontaktar dig som tackat ja till ett erbjudande, i turordning efter köpoäng. Är du nummer ett blir du uppringd eller kontaktad på annat sätt och tid för kontraktsskrivning bokas.

Efter att kontraktet har skrivits under betalar du en handpenning på tio procent av köpesumman. Denna handpenning ska vara betald inom femton dagar från kontraktsdagen. Resterande 90 procent av köpesumman betalas på tillträdesdagen, vilket är den dag som du får tillträde till tomten och tidigast kan börja med förberedande arbeten och byggnation.

Ansök om bygglov

Efter kontraktsdagen kan du beställa en nybyggnadskarta, den ligger till grund för bygglovet.

När du har fått nybyggnadskartan kan du söka bygglov. Det finns ingen tidsgräns för när detta måste ske. Däremot får du inte sälja tomten vidare inom två år från tillträdesdagen.

Detaljplanen som gäller där din tomt ligger visar var och hur du får bygga, till exempel hur stora hus det får vara på tomterna och hur många våningar som tillåts.

Gällande detaljplaner hittar du på webbkartan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se