Kontrakt, betalning och bygglov

Skriv kontrakt och betala småhustomt

Vi kontaktar dig som står i tomtkön och har lämnat intresseanmälan till ett tomtsläpp, i turordning efter köpoäng. Är du nummer ett blir du uppringd eller kontaktad på annat sätt och om du tackar ja till att köpa tomten så bokar vi en tid för kontraktsskrivning.

Efter att kontraktet har skrivits under betalar du en handpenning på tio procent av köpesumman. Denna handpenning ska vara betald inom femton dagar från kontraktsdagen. Resterande 90 procent av köpesumman betalas på tillträdesdagen, vilket är den dag som du får tillträde till tomten och tidigast kan börja med förberedande arbeten och byggnation.

Ansök om bygglov

Efter kontraktsdagen kan du beställa en nybyggnadskarta, den ligger till grund för bygglovet.

Beställ en nybyggnadskarta.

Du som köper en tomt ska inom två år bygga ett hus på tomten och få slutbesked (godkänt att du får flytta in). Tomten får inte säljas vidare till tredje part inom två år från tillträdesdagen. Om du bryter mot något av dessa krav blir du skyldig att betala ett vite på 50 procent av köpeskillingen till Örebro kommun.

När du har fått nybyggnadskartan kan du söka bygglov.

Detaljplanen som gäller där din tomt ligger visar var och hur du får bygga, till exempel hur stort hus det får vara på tomten och hur många våningar som tillåts.

Gällande detaljplaner hittar du på webbkartan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: