För dig som har god man

Om du inte längre behöver, vill byta, lämna klagomål på god man eller ta del av handlingar.

Jag behöver inte längre god man

Om du inte längre behöver god man kan du ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din god man till tingsrätten och meddelar din önskan.

Byte av god man

Om du vill byta god man ansöker du om det hos Överförmyndarkansliet. Ett byte sker också om din god man inte längre vill vara god man.

I sällsynta fall missköter gode män sitt uppdrag. Då byts de ut mot en ny god man.

Lämna klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på din ställföreträdare vänder du dig till oss på Överförmyndarkansliet. Du kan skicka ett brev, mejla eller ringa. Vi skickar sedan en kopia på din skrivelse till ställföreträdaren som får möjlighet att förklara och ge sin syn på saken. Sedan utreder vi ärendet. När utredningen är klar kontaktar vi dig.

Ta del av handlingar

Du och dina närmast anhöriga har rätt att se vad som finns i din akt. För att ta del av handlingar lämnar du en ansökan. Ansökan behövs för att vi ska kunna göra en sekretessprövning innan en handling eventuellt lämnas ut.


Senast uppdaterad:

Publicerad: