Ansök om god man

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också vända dig till tingsrätten.

Vem kan bli min gode man?

Föreslå gärna någon du känner och litar på som kan utses till din gode man. Överförmyndarkansliet undersöker sedan om hen är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person. Innan ett beslut fattas får du träffa hen och godkänna valet av god man.

Hur ansöker jag?

Du, eller en anhörig, vänder dig till tingsrätten när du ansöker om god man eller förvaltare. I din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare.

Hur lång tid tar det att få god man?

Hur lång tid det tar tills du får god man är olika från fall till fall. Det finns ingen bestämd tidsgräns, vi arbetar för att du så fort som möjligt ska få den hjälp du behöver.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap. Om du inte ansökt själv till tingsrätten kommer en anmälan in till överförmyndarkansliet. Vi utreder om du behöver en god man. Tycker vi att du behöver god man skickar vi en ansökan till tingsrätten.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om du har tillgångar över 2 prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året är det du som betalar arvodet. Annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet hittar du på Skatteverkets hemsida.

Senast uppdaterad:

Publicerad: