Anmäla behov av god man

För dig som via ditt arbete är skyldig att anmäla behov av god man.

Anmäla behov av god man

Blanketten för att anmäla om behov av god man hittar du här i pdf-format Pdf, 864 kB..

I filen följer det också med instruktioner för hur du fyller i ansökan korrekt och vad du behöver bifoga. Detta gäller inte för att anmäla behov av god man för ensamkommande barn.

Checklista

Här är en kort checklista för dig som är biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. Checklistan innehåller punkter som både du och huvudmannen bör känna till innan du anmäler behov av god man.

 • Godmanskap är frivilligt.
 • Godmanskap bygger på samförstånd mellan huvudman och god man.
 • Godmanskapet är generellt en långsiktig lösning.
 • Huvudmannen ska vara medveten om och förstå att hen kan behöva betala arvode till sin gode man.
 • En god man har en samordnande roll, hen ska inte själv sköta om och vårda huvudmannen.
 • En god man ska inte utses då huvudmannens behov kan lösas på ett mindre ingripande sätt, till exempel hjälp av anhöriga eller socialtjänsten.
 • Huvudmannen, eller personal som anmäler om behov av god man, får gärna ge önskemål om att en specifik person ska utses som god man.
 • Överförmyndarkansliet gör alltid en självständig lämplighetsprövning om vem som bör utses som god man. Föreslagna personer genomgår samma kontroller.

Ansöka om god man för ensamkommande barn

Ansökan om god man för ensamkommande barn kan endast göras av Migrationsverket eller Socialtjänsten.

Det är viktigt att det i ansökan framgår följande uppgifter:

 • barnet namn och aktuella vistelseadress och telefonnummer till boende
 • barnets dossiernummer
 • anvisningskommun
 • kön
 • språk
 • födelsedatum
 • ansökan om uppehållstillstånd
 • datum då ansökan om uppehållstillstånd har initierats

Lämna klagomål

Om du har klagomål på god man eller förvaltare vänder du dig till oss på Överförmyndarkansliet via e-post, overformyndarkansliet@orebro.se.

Du måste lämna in klagomålet skriftligen för att ställföreträdaren ska kunna bemöta kritiken. Efter det utreder vi ärendet. När ärendet är avgjort kontaktar vi dig.

Senast uppdaterad:

Publicerad: