Wadköpingsstipendiet

Konsthantverkare kan söka Wadköpingsstipendiet på 50 000 kr fördelat på två kategorier. Du ska genom din bosättning och/eller verksamhet kunna anses ha nära samhörighet med Örebro kommun.

Wadköpingsstipendiet är 50 000 kronor fördelat på två kategorier:

 • Till den etablerade konsthantverkaren som med god färdighet både hanterar sitt hantverk och har hittat sitt eget formspråk.
 • Till den kommande lovande konsthantverkaren som står i början av sin karriär och är i behov av att investera i sin fortsatta utveckling.

Stipendiaterna ska genom sin bosättning och/eller verksamhet kunna anses ha nära samhörighet med Örebro kommun.

Stipendiet delas ut årligen och sista ansökningsdag är normalt under maj månad.

Ansökningsblankett (som ska kompletteras med arbetsprover) finns att hämta här på webben under ansökningsperioden.

Wadköpingsstipendiet delas ut i samarbete med Konstfrämjandet Bergslagen.

Stipendieutdelning

Tillkännagivandet av årets stipendiater kommer att äga rum den 7 september på Maker Faire på Kulturkvarteret. Mer information kommer.

Ansökan

28 maj var sista dag att ansöka om 2024 års Wadköpingsstipendium.

Juryn

Jury består av två hantverks- /konsthantverks­sakkunniga, varav en inte kommer från länet, två politiker från Kultur­- och fritidsnämnden, en representant från Wadköping och en representant från Kultur- och fritids­förvaltningen.

Tidigare stipendiater

Etablerad konsthantverkare: Kajsa Källérus

Stipendiesumma 25 000 kr.

Kajsa Källérus tilldelas stipendiet i kategorin den etablerade konst­hantverkaren för sin lokalt förankrade keramiska verksamhet. Källérus skapar stilrena och eleganta former med en stor medvetenhet om materialens historiska och globala kontext. Med stipendiet vill juryn uppmuntra Kajsas experimentlusta och hennes strävan att utveckla nya sätt att blanda hållbara glasyrer med så få och lokala ingredienser som möjligt.

Kommande lovande konsthantverkare: Johan Ibrahim Adam

Stipendiesumma: 25 000 kr.

Johan Ibrahim Adam tilldelas stipendiet i kategorin lovande konst­hantverkare för en lekfull porträttserie i konstglas. Johan balanserar självsäkert konstnärlig intuition mot hantverks­skicklighet och stor material­kännedom. Därigenom förmår han ge glasets organiska karaktär eget spelrum i objektens tillblivelse­process. Stipendiet uppmuntrar till fortsatt utveckling av konstnärskapet.

Juryns hedersomnämnande: Rebecca Blixt

Rebecca Blixt får juryns heders­omnämnande för sina filigrana tre­dimensionella arbeten i papper utförda med en precision och detalj­rikedom som väckte juryns förundran.

Film om Wadköpingsstipendiet 2023

Stipendiet delades ut den 6 juni 2023 av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Madelene Spinord Semenets (S) i Wadköping.

Stipendiaterna presenteras i filmen, som du kan välja att se med undertext.

De fick Wadköpingsstipendiet 2022

 • Antonia Kjellarsson – tilldelas 20 000 kr i kategorin för den etablerade konsthantverkaren.
 • Arvin Shabroo Golak – tilldelas 15 000 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Sofia Dahl – tilldelas 15 000 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Charlotta Kjerrström – hedersomnämnande.
 • Anya Blom – hedersomnämnande.

Stipendiaterna presenteras i den här filmen

Du kan välja att se filmen med undertext.

De fick Wadköpingsstipendiet 2021

 • Mona Malmqvist Sjöstedt – tilldelas 12 500 kr i kategorin för den etablerade konsthantverkaren.
 • Cecilia Lundh – tilldelas 12 500 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Daria Edström – tilldelas 12 500 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Fredrik Spåre – tilldelas 12 500 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Hugo Hedberg – hedersomnämnande.
 • Maryna Korniierska – hedersomnämnande.

Stipendiaterna presenteras i den här filmen

Du kan välja att se filmen med undertext.

De fick Wadköpingsstipendiet 2020

 • Anna Höggren – tilldelas 20 000 kr i kategorin för den etablerade konsthantverkaren.
 • Maria Grönlund – tilldelas 30 000 kr i kategorin för den kommande lovande konsthantverkaren.
 • Mona Malmqvist Sjöstedt – hedersomnämnande.
 • Catarina Hällzon – hedersomnämnande.

Stipendiaterna presenteras i den här filmen

Senast uppdaterad:

Publicerad: