Fristad Örebro

Örebro kommun har ett fristadsprogram för utsatta kulturutövare.

Genom fristadsprogrammet erbjuds en författare, fotograf, bildkonstnär eller kulturarbetare som är utsatt för förföljelse och/eller censur i sitt eget hemland, ett tvåårigt stipendium och fri bostad. Det ger personen möjlighet att fritt få arbeta och utvecklas inom sitt konstområde i en trygg miljö med goda levnads- och arbetsvillkor.

Programmet har tagits fram i samarbete med det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Örebro kommun är medlem i ICORN

Örebro kommun är med i det internationella fristadsnätverket ICORN. Utsatta kulturarbetare i behov av en fristad ansöker om ett fristadsresidens via ICORN. Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i ICORN.

Örebros fristadskonstnär 2023–2025

Örebro fristadskonstnär 2023–2025 är den afghanska konstnären Sanaz Hakimi.

Örebro har tidigare haft fristadskonstnärer från:

  • Turkiet 2017–2019
  • Sudan 2021–2023
Senast uppdaterad:

Publicerad: