Fristad Örebro

Örebro kommun har ett fristadsprogram för utsatta kulturutövare.

Genom fristadsprogrammet erbjuds en författare, fotograf, bildkonstnär eller kulturarbetare som är utsatt för förföljelse och/eller censur i sitt eget hemland, ett tvåårigt stipendium och fri bostad. Det ger personen möjlighet att fritt få arbeta och utvecklas inom sitt konstområde i en trygg miljö med goda levnads- och arbetsvillkor.

Programmet har tagits fram i samarbete med det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN).

Ansöka om stipendie

Utsatta kulturarbetare i behov av en fristad ansöker om "medlemskap" i ICORN. ICORN utreder och beviljar och hör sen av sig till någon eller några värdkommuner som de har i sitt nätverk för att se vad som passar. Vilken kulturutövare som erbjuds fristad i Örebro kommun beslutas alltså i samråd med ICORN.

Örebro fristadskonstnär 2021–2023

Örebro fristadskonstnär 2021–2023 är den sudanesiske konstnären Abdalla Basher.

Här kan du läsa mer om Abdalla Basher.

Senast uppdaterad:

Publicerad: