Harald Hedelos stipendiefond

Kultur- och fritidsnämnden delar vart tredje år ut ett stipendium ur Harald Hedelos stipendiefond.

Kriterier

Stipendiet på 10 000 kr ska utdelas till en ung konststuderande eller ung självlärd konstnär i behov av ekonomiskt stöd. Stipendiet kan även utdelas till en ung begåvad skolelev som bedöms ha konstnärlig förmåga.

Stipendiet på 10 000 kr ska delas ut vart tredje år.

Syfte

Syftet är att stipendiet ska bidra till material, en resa eller utbildning. Stipendiet ska tillfalla en ung person från Örebro län som uppfyller kriterierna.

Harald Hedelo ville med stipendiefonden uppmuntra och entusiasmera unga fattiga konstnärligt begåvade personer att inte ge upp sin konstnärliga ådra utan kämpa vidare trots svårigheter.

Konstnären Harald Hedelo var född i Örebro län och har med denna stipendiefond velat hedra sin barndoms hembygd.

Detta stipendium går inte att ansöka om.

Senast uppdaterad:

Publicerad: