Kungörelse om flytt av fordon till uppställningsplats

Inom Örebro kommun har fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Tekniska förvaltningens uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet Örebro kommun.

Kungörelse

Kungörelse om flytt av fordon till uppställningsplats, uppdaterad 2022-08-01. Pdf, 298.5 kB. (Pdf, 298.5 kB)

Mer information om fordonsflytt

Mer information om hur Örebro kommun omhändertar fordon som står parkerade på ett felaktigt sätt.

Kontakt

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Tekniska förvaltningen, Gata och trafik. Du når oss via Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!