VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, måndag den 14 juni 2021, kl. 9–ca 18 och tisdag 15 juni 2021, kl. 9–ca 18.

Sammanträdet sänds direkt på orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

Sammanträdet planeras att genomföras med digitalt närvarande ledamöter och allmänheten uppmanas att följa mötet via sändningen på hemsidan eller via direktsändning i lokal i anslutning till Sessionssalen i Rådhuset. Mer information om särskilda rekommendationer för sammanträden finns på orebro.se.

 1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.
 2. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 3. Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till Lennart Bondesson (KD) om Kulturkvarteret.
 4. Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till John Johansson (S) om att motverka segregation.
 5. Interpellation från Magnus Riseby (L) till Marlene Jörhag (KD) om fungerande studie- och yrkesvägledning i Örebro kommuns grundskolor.
 6. Interpellation från Cecilia Askerskär Philipsson (M) till John Johansson (S) om att öka tryggheten för Örebroarna.
 7. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Handberg (S) om ersättning för avstängda vägar.
 8. Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg (S) om att Örebro är en hamnstad.
 9. Interpellation från Johan Kumlin (M) till Ullis Sandberg (S) om livs- och parkeringspusslet.
 10. Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Marlene Jörhag (KD) om hur Örebro kommun säkrar de teckenspråkiga barnens rätt till samma möjlighet att utvecklas och lära sig inom förskolan.
 11. Interpellation från Lea Strandberg (MP) till Jimmy Nordengren (C) om när döva medborgare i Örebro kommer ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen.
 12. Interpellation från Martha Wicklund (V) till Kenneth Handberg (S) om vad styret vill med ÖBO.
 13. Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis Sandberg (S) om hur det går med träbyggandet.
 14. Interpellation från Emelie Jaxell (M) till John Johansson (S) om bedriver kommunen god hälso-sjukvård på de särskilda boendena.
 15. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Handberg (S) om grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt.
 16. Interpellation från Christopher Hedbom Rydaeus (M) till Jessica Ekerbring (S) om att utanförskapet riskerar välfärden.
 17. Delårsrapport med prognos 1 2021 - Örebro kommun.
 18. Reviderat investeringsprogram 2021.
 19. Extra finansiellt stöd för Alfred Nobel Science Park AB.
 20. Borgensåtagande till Hjälmarens vattenförbund för renovering Hyndevadsdammen.
 21. Subventionering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen med anledning av covid-19-pandemin.
 22. Årsrapport och revisionsberättelse Finsam Lekeberg och Örebro 2020.
 23. Tillägg av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper i Programnämnd social välfärds reglemente samt tillägg om ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i Socialnämnden reglemente.
 24. Rapport över ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020.
 25. Svar på motion från Daniel Edström (SD) om mobilt sportotek.
 26. Svar på motion från Johan Åqvist (L) om konstgräs på förskolegårdar.
 27. Svar på motion från Sverigedemokraterna om individuell aktivitetspeng till alla.
 28. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 29. Anmälan av motioner.
 30. Anmälan av handlingar.
 31. Vissa val m.m.

Örebro den 7 juni 2021

Jan Zetterqvist
Ordförande


Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson