På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 24 april 2019, kl. 9– ca kl. 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

2. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.

3. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om tomma hus i kommunens ägo.

4. Interpellation från Bo Ammer (SD) till Jessica Ekerbring (S) om andaktsrum är lämpliga pedagogiska inslag i Örebros skolor.

5. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om säker trafik när snöröjare inte röjer snö.

6. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om bro över järnvägen.

7. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Nilsson (S) om förvaltningsområde för minoritetsspråk.

8. Interpellation från Hossein Azeri (M) till Ullis Sandberg (S) om temarapporten över trafiksituationen i Örebro.

9. Interpellation från Sara Bronner (MP) till Per-Åke Sörman (C) om hur kommunens klimatarbete bli mer effektivt.

10. Interpellation från Niclas Persson (MP) till Kenneth Nilsson (S) om leder besparingar på 100 miljoner i skolan till topp 25.

11. Interpellation från Karolina Wallström (L) till John Johansson (S) om när har alla hemlösa i Örebro tak över huvudet.

12. Interpellation från Carl Kling (L) till Marlene Jörhag (KD) om vad kommunen gör åt narkotikaförsäljningen i gymnasieskolorna.

13. Interpellation från Hossein Azeri (M) till Ullis Sandberg (S) om trafiksituationen till och från Aspholmen.

14. Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth Nilsson (S) om hur påverkar nedskärningar välfärden.

15. Interpellation från Stefan Stark (M) till Marlene Jörhag (KD) om trygghet och studiero i Örebros skolor.

16. Interpellationer som inkommit inom beslutade tidsfrister.

17. Årsredovisning Örebro kommun 2018.

18. Årsredovisning Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2018.

19. Årsredovisning Örebro läns trädgård AB 2018.

20. Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018.

21. Överförda driftresultat och investeringsanslag från 2018.

22. Revidering av nämndreglementet.

23. Revidering av kommungemensam finanspolicy.

24. Motioner som inte är färdigberedda april 2019.

25. Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2018.

26. Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att förenkla för sotarföretag i Örebro kommun.

27. Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) och Johan Åqvist (L) om att utveckla och skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering.

28. Svar på motion från Karolina Wallström (L) om busskort eller skolskjuts till elever i grundskolan.

29. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.

30. Anmälan av motioner.

31. Anmälan av handlingar.

32. Vissa val m.m.

Årsredovisningarna finns tillgängliga i Rådhusets reception.

Örebro den 11 april 2019


Agneta Blom
Ordförande

 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 15 april 2019

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson