På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 15 juni 2022 kl. 9–ca 17.

Sammanträdet sänds direkt på orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.
 2. Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till Jessica Ekerbring (S) om det är dags att återinföra Örebronormen inom försörjningsstöd.
 3. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 4. Interpellation från David Larsson (SD) till Marie Brorson (S) om politikens arbete och prioriteringar under pandemin avseende hygienriktlinjer.
 5. Interpellation från Helena Ståhl (SD) till John Johansson (S) om hur styret agerar för att motverka det parallella samhället.
 6. Interpellation från Martha Wicklund (V) till Marie Brorson (S) om när befrias personalen från de delade turerna.
 7. Delårsrapport med prognos 1 2022 – Örebro kommun.
 8. Tilläggsanslag och ombudgeteringar juni 2022.
 9. Reviderat investeringsprogram 2022.
 10. Arbetsgivarpolicy.
 11. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete – Kommunövergripande.
 12. Utveckling av Innovationsstödssystemet i Örebro län.
 13. Revidering av nämndreglemente för Örebro kommun 2019-2022 – Miljönämnden
 14. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021.
 15. Svar på motion från Johan Kumlin (M) om att bilarna ska vara kvar men utsläppen ska bort.
 16. Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand (V) m.fl. om att hitta läslusten en sommar i parken.
 17. Svar på motion från Magnus Ingwall (SD) om registrering av hjärtstartare.
 18. Svar på motion från Helena Ståhl (SD) om att visa skattebetalarna vad de får för pengarna.
 19. Svar på motion från Martha Wicklund (V) m.fl. om att upprätta ett minnesmärke för Sveriges första pridemarsch.
 20. Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att skapa en integrationsfond.
 21. Svar på motion från Cecilia Askerskär Philipsson (M) om ett moderat alternativ för HBTQI+ utbildning.
 22. Svar på motion från Vänsterpartiet om äldreomsorg på svenskt teckenspråk.
 23. Svar på motion från Miljöpartiet om Örebro mot kärnvapen.
 24. Svar på motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att inför modellen "Sluta skjut" i Örebro.
 25. Svar på motion från Miljöpartiet och Vänsterpartiet om fossilfri reklam.
 26. Svar på motion från Christopher Hedbom Rydaeus (M) om att utbetalning av lön till kommunens anställda ska ske den 25:e varje månad.
 27. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 28. Anmälan av motioner.
 29. Anmälan av handlingar.
 30. Vissa val m.m.

Örebro den 8 juni 2022.

Jan Zetterqvist
Ordförande

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson