VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 20 juni 2018, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
 2. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister
 3. Interpellation från Maria Haglund (M) till Jessica Ekerbring (S) om barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska vara trygga
 4. Interpellation från Karolina Wallström (L) till Per-Åke Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov
 5. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Nilsson (S) om hur politiska får Örebro kommuns kommunikationskanaler vara
 6. Interpellation från Karolina Wallström (L) till Elisabeth Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning de har rätt till
 7. Interpellation från Daniel Spiik (SD) till Kenneth Nilsson (S) om hur de lokala ordningsstadgorna efterlevs
 8. Interpellationer som inkommit inom beslutade tidsfrister
 9. Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun
 10. Portfölj för den växande kommunen
 11. Reviderat investeringsprogram 2018 och plan för 2019-2022
 12. Multiscen Kulturkvarteret
 13. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, partigruppsresurser och partistöd
 14. Namnändring på Nämnden för funktionshindrade
 15. Översyn av delar av nämndorganisationen och revidering av reglementen
 16. Idrottspolitiskt program
 17. Uppdrag att underteckna köpekontrakt avseende överlåtelser av fastigheter till ÖBO omsorgsfastigheter AB
 18. Nytt vård- och omsorgsboende i Odensbacken
 19. Förslag till ett målinriktat strukturförändringsprogram för hemvården i Örebro kommun
 20. Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om att öka bostadsbyggandet i Örebro kommun genom snabbspåret
 21. Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om Alfred Nobel Science Park
 22. Svar på motion från Sara Richert (MP) om medborgardialog om Medborgarhusets framtid
 23. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att införa E-petitioner i Örebro kommun
 24. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 25. Anmälan av motioner
 26. Anmälan av handlingar
 27. Vissa val m.m.


Örebro den 31 maj 2018

Agneta Blom
Ordförande

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073-092 74 52

Liberalerna 019-21 10 64

Kristdemokraterna 019-21 10 87

Centerpartiet 019-21 23 26

Miljöpartiet 019-21 52 34

Socialdemokraterna 076-551 54 39

Vänsterpartiet 076-551 10 94

Sverigedemokraterna 019-21 55 38

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson