På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 27 februari 2019, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

2. Örebro kommuns jämställdhetspris kl 13:00.

3. Enkel fråga från Murad Artin (V) till Kenneth Nilsson (S) om Nordea.

4. Enkel fråga från Johan Åqvist (L) till Kenneth Nilsson (S) om medel avsatta till strukturförändringsprogrammet används till att täcka underskott.

5. Enkel fråga från Martha Wicklund (V) till John Johansson (S) om hur kommunen arbetar med finska som minoritetsspråk.

6. Enkel fråga från Karolina Wallström (L) till John Johansson (S) om hemlösheten i Örebro kommun.

7. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.

8. Interpellation från Christopher Rydaeus (M) till Marlene Jörhag (KD) om den framtida lärarbristen.

9. Interpellation från Sigvard Blixt (SD) till Per-Åke Sörman (C) om hur kommunen arbetar mot hemlöshet bland äldre.

10. Interpellation från Bo Ammer (SD) till Jessica Ekerbring (S) om andaktsrum är lämpliga pedagogiska inslag i Örebros skolor.

11. Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg (S) om vilket ansvar kommunen har för utvecklingen av området nordväst om Boglundsängen.

12. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Nilsson (S) om travsporten och kommunens fastighetsaffärer.

13. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Nilsson (S) om förvaltningsområde för minoritetsspråk.

14. Interpellation från Hossein Azeri (M) till Ullis Sandberg (S) om temarapporten över trafiksituationen i Örebro

15. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om bro över järnvägen.

16. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om säker trafik när snöröjare inte röjer snö.

17. Interpellation från Niclas Persson (MP) till Kenneth Nilsson (S) om leder besparingar på 100 miljoner i skolan till topp 25.

18. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om tomma hus i kommunens ägo.

19. Interpellationer som inkommit inom beslutade tidsfrister.

20. Utökad räddningstjänst för den växande kommunen (igångsättningsbeslut).

21. Bolagsbildning Örebrobostäder AB.

22. Årsredovisning för Finsam Örebro Lekeberg 2017.

23. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att införa E-petitioner i Örebro kommun.

24. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om att utreda tillgången på vaktmästare i kommunala skolor.

25. Svar på motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start på skoldagen.

26. Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att utreda "henpower" i äldreomsorgen.

27. Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att förenkla för sotarföretag i Örebro kommun

28. Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) och Johan Åqvist (L) om att utveckla och skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering.

29. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.

30. Anmälan av motioner.

31. Anmälan av handlingar.

32. Vissa val m.m.


Örebro den 8 februari 2019

Agneta Blom
Ordförande

 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 19 februari 2019

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson