På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, tisdag den 10 december 2019, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.
 2. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 3. Interpellation från Sara Bronner (MP) till Kenneth Handberg (S) om Örebro kommun ska utlysa klimatnödläge.
 4. Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Jörhag (KD) om hur kommunikationen ska bli enklare angående digitaliseringen inom förskola och skola.
 5. Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Jörhag (KD) om vad vill KD, C och S med modersmålsundervisningen.
 6. Interpellation från Anders Brandén (M) till Carina Toro-Hartman (S) om socialt stöd.
 7. Interpellation från Anders Brandén (M) till John Johansson (S) om Kommunfullmäktige rundas.
 8. Interpellation från Anders Brandén (M) till John Johansson (S) om näringslivets roll i välfärden.
 9. Interpellation från Stefan Stark (M) till Marlene Jörhag (KD) om narkotikahandel på Karolinska gymnasiet i Örebro.
 10. Interpellation från Maria Haglund (M) till Marlene Jörhag (KD) om att trygga elever i en lugn skolmiljö lär sig mer.
 11. Interpellation från Maria Haglund (M) till Marlene Jörhag (KD) om att alla skolor ska vara bra.
 12. Interpellation från Marcus Willén Ode (MP) till Lennart Bondesson (KD) om Kulturkvarteret.
 13. Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis Sandberg (S) om rörelsehindrade ska isoleras under vintern.
 14. Interpellation från Carina Börjesson (M) till Ullis Sandberg (S) om hur det går med Lindbacka bruk.
 15. Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för färdtjänstresor och taxesubvention av länstrafiken.
 16. Förändring av insatsen service utan biståndsbeslut.
 17. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
 18. Försäljning genom friköp avseende tomträtten Bryggaren 15.
 19. Låne- och borgensramar för 2020-2022.
 20. Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019.
 21. Årsredovisning Erik Rosenberg Naturvårdsfond.
 22. Svar på motion från Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD) och Habib Brini (SD) om att införa ett förbud mot böneutrop i Örebros lokala ordningsföreskrifter.
 23. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 24. Anmälan av motioner.
 25. Anmälan av handlingar.
 26. Vissa val m.m.


Örebro den 3 december 2019

Agneta Blom
Ordförande


Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 6 december 2019

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson