På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, måndagen den 10 december och tisdagen den 11 december 2018, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet
 2. Förlängning av mandatperioder för socialnämnderna och vård- och omsorgsnämnderna
 3. Val av ledamöter och ersättare i nämnder 2019–2022
 4. Val av ledamöter, suppleanter och ombud i Örebro kommuns bolag 2019–2022
 5. Val av ledamöter och ersättare i övriga organ 2019–2022
 6. Övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020–2021
 7. Tilläggsanslag och ombudgeteringar december 2018
 8. Ägarförändring Oslo-Stockholm 2.55 AB
 9. Instruktion och delegationsordning för Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt samt revidering av Landsbygdsnämndens reglemente
 10. Redovisning från partierna av kommunalt partistöd för 2017 samt beslut om utbetalning av partistöd för 2019
 11. Enkel fråga från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg (S) om kommunen kommer att ta sitt ansvar för säkerheten på Truckstop
 12. Enkel fråga från Murad Artin (V) till Kenneth Nilsson (S) om Nordea
 13. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister
 14. Interpellation från Niclas Persson (MP) till Camilla Andersson (S) om ÖBO gör tillräckligt för att bygga på landsbygden
 15. Interpellation från Patrik Jämtvall (L) till Ullis Sandberg (S) om investeringsbudgeten för Programnämnd samhällsbyggnad
 16. Interpellation från Sigvard Blixt (SD) till Per-Åke Sörman (C) om hur kommunen arbetar mot hemlöshet bland äldre
 17. Interpellation från Bo Ammer (SD) till Ullis Sandberg (S) om vilket ansvar kommunen har för utvecklingen av området nordväst om Boglundsängen
 18. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att införa E-petitioner i Örebro kommun
 19. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om att utreda tillgången på vaktmästare i kommunala skolor
 20. Svar på motion från Niclas Persson (MP) om försöksverksamhet med senare start på skoldagen
 21. Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om att utreda "henpower" i äldreomsorgen
 22. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 23. Anmälan av motioner
 24. Anmälan av handlingar.

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgängligt i Rådhusets reception.

Örebro den 30 november 2018

Agneta Blom
Ordförande

 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073-092 74 52

Liberalerna 019-21 10 64

Kristdemokraterna 019-21 10 87

Centerpartiet 019-21 23 26

Miljöpartiet 019-21 52 34

Socialdemokraterna 076-551 54 39

Vänsterpartiet 076-551 10 94

Sverigedemokraterna 019-21 55 38

Örebropartiet 073-678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson