På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, måndag och tisdag den 21-22 oktober 2019, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

Huvudärende för mötet är Övergripande strategier och budget för 2020 med plan för 2021-2022

Beslut ska även fattas om​

1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.

2. Enkel fråga från Sara Bronner (MP) till Kenneth Handberg (S) om varför ska gymnasieskolan betala miljoner för lokaler som inte kan användas.

3. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.

4. Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Ullis Sandberg (S) om hur mycket äppelskrutten i Vivalla kostar örebroarna.

5. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Anders Olsson (C) om trafiksituationen vid Lillåskolan.

6. Interpellation från Linn Josefsson (V) till Ullis Sandberg (S) om Örebro kommun vet hur den odlingsbara marken har förändrats.

7. Interpellation från Sara Bronner (MP) till Kenneth Handberg (S) om Örebro kommun ska utlysa klimatnödläge.

8. Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Jörhag (KD) om hur kommunikationen ska bli enklare angående digitaliseringen inom förskola och skola.

9. Interpellation från Cecilia Lönn Elgstrand (V) till Marlene Jörhag (KD) om vad vill KD, C och S med modersmålsundervisningen.

10. Övergripande strategier och budget för 2020 med plan för 2021-2022.

11. Delårsrapport med prognos 2 Örebro kommun 2019.

12. Utdelning från Örebroporten fastigheter AB.

13. Förslag till borttagande av högkostnadsskydd för färdtjänstresor och taxesubvention av länstrafiken.

14. Översyn av Örebro kommuns politiska organisation och förvaltningsorganisation.

15. Upphävande av beslut om nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun.

16. Redovisning av ej besvarade motioner.

17. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2020.

18. Svar på motion från Jimmy Larsson (SD) och Daniel Edström (SD) om att underlätta för invånarna att hitta inlämnade motioner på kommunens hemsida.

19. Svar på motion från Daniel Spiik (SD), Sigvard Blixt (SD) och Habib Brini (SD) om att införa ett förbud mot böneutrop i Örebro lokala ordningsföreskrifter.

20. Svar på motion från Sara Bronner (MP) om kommunalt skogsbruk utan kalhyggen.

21. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.

22. Anmälan av motioner.

23. Anmälan av handlingar.

24. Vissa val m.m.


Örebro den 14 oktober 2019

Agneta Blom
Ordförande

 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson