På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 19 juni 2019, kl. 9– ca kl. 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.
 2. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 3. Interpellation från Bo Ammer (SD) till Jessica Ekerbring (S) om andaktsrum är lämpliga pedagogiska inslag i Örebros skolor.
 4. Interpellation från Hossein Azeri (M) till Ullis Sandberg (S) om trafiksituationen till och från Aspholmen.
 5. Interpellation från Anders Åhrlin (M) till Kenneth Nilsson (S) om hur påverkar nedskärningarna välfärden.
 6. Interpellation från Stefan Stark (M) till Marlene Jörhag (KD) om trygghet och studiero i Örebros skolor.
 7. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Ullis Sandberg (S) om framkomlighet på Östra Bangatan.
 8. Interpellation från Patrik Jämtvall (L) till Ullis Sandberg (S) om inte landsbygden ska leva – VA-lösning till Södra Väringen.
 9. Stadsrevisionen informerar om nya revisionsrapporter.
 10. Delårsrapport med prognos 1 Örebro kommun 2019.
 11. Reviderat investeringsprogram 2019 och plan för 2020–2023.
 12. Årsredovisning Finsam 2018.
 13. Revidering av Örebro kommuns taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område.
 14. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.
 15. Svar på motion från Patrik Jämtvall (L) och Johan Åqvist (L) om att utveckla och skydda Örebros gröna stråk från ytterligare exploatering.
 16. Svar på motion från Karolina Wallström (L) om busskort eller skolskjuts till elever i grundskolan.
 17. Svar på motion från Stefan Stark (M) om samordnad administration och service på Örebros skolor.
 18. Svar på motion från David Larsson (SD) om kvalitetsuppföljning av äldres matlådor.
 19. Svar på motion från Sigvard Blixt (SD) om göra Örebro kommun till teckenspråkigt administrativt område.
 20. Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om mobilapp för kommunikation med kommunen.
 21. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 22. Anmälan av motioner.
 23. Anmälan av handlingar.
 24. Vissa val m.m.


Örebro den 7 juni 2019

Agneta Blom
Ordförande

 

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073–092 74 52

Liberalerna 019–21 10 64

Kristdemokraterna 019–21 10 87

Centerpartiet 019–21 23 26

Miljöpartiet 019–21 52 34

Socialdemokraterna 076–551 54 39

Vänsterpartiet 076–551 10 94

Sverigedemokraterna 019–21 55 38

Örebropartiet 073–678 36 23

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 10 juni 2019

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson