På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktuell kungörelse för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Rådhuset, onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 9–ca 17. Sammanträdet sänds direkt på www.orebro.se, där det också teckenspråktolkas, samt i Närradion över frekvensen 95,3 mHz.

 1. Mötets öppnande och välkomsthälsning.
 2. Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet.
 3. Anmälan av förteckning över ledamöter och ersättare i Örebro Kommunfullmäktige för perioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.
 4. Entledigande av nuvarande Kommunfullmäktiges valberedning och val av ny Kommunfullmäktiges valberedning.
 5. Val av Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordförande.
 6. Val av ledamöter i Stadsrevisionen och Revisionskollegiet.
 7. Entledigande av Kommunstyrelse och val av ny Kommunstyrelse.
 8. Val av kommunalråd.
 9. Ordning för inkallande av ersättare.
 10. Enkel fråga från Sten Lang (MP) till ÖBO:s ordförande Camilla Andersson (S) om hur vi kan gynna byggande av hyresrätter, lägenheter och små radhus på landsbygden.
 11. Enkla frågor som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 12. Interpellation från Karolina Wallström (L) till Per-Åke Sörman (C) om Sverigefinländares rättigheter och behov.
 13. Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Kenneth Nilsson (S) om hur politiska får Örebro kommuns kommunikationskanaler vara.
 14. Interpellation från Karolina Wallström (L) till Elisabeth Malmqvist (C) om gymnasieelever får den undervisning de har rätt till.
 15. Interpellation från Daniel Spiik (SD) till Kenneth Nilsson (S) om hur de lokala ordningsstadgorna efterlevs.
 16. Interpellationer som inkommit inom beslutade tidsfrister.
 17. Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun.
 18. Örebroportens försäljning av Mellringestaden.
 19. Kapitaltillskott och borgen till Biogasbolaget.
 20. Motioner som inte är färdigberedda oktober 2018.
 21. Presidiearvode för Kommunstyrelsens utskott för förebyggande socialt arbete 2018.
 22. Begränsat årsarvode för Örebro parkering AB.
 23. Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jonas Millard (SD) om att öka bostadsbyggandet i Örebro kommun genom snabbspåret.
 24. Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om Alfred Nobel Science Park AB.
 25. Svar på motion från Sara Richert (MP) om medborgardialog om Medborgarhusets framtid.
 26. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) m.fl. om att införa E-petitioner i Örebro kommun.
 27. Svar på motion från Karolina Wallström (L) om att avveckla centralt styrda kvalitetsgruppen.
 28. Svar på motion från Daniel Spiik (SD) och Anna Spiik (SD) om att utreda tillgången på vaktmästare i kommunala skolor.
 29. Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om redogörelser till Kommunfullmäktige.
 30. Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om minnesstenar över offer för Förintelsen.
 31. Anmälan av enkla frågor och interpellationer till kommande sammanträde.
 32. Anmälan av motioner.
 33. Anmälan av handlingar.
 34. Vissa val m.m.


Örebro den 15 oktober 2018

Murad Artin
Ålderspresident

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta på följande telefonnummer:

Moderaterna 073-092 74 52

Liberalerna 019-21 10 64

Kristdemokraterna 019-21 10 87

Centerpartiet 019-21 23 26

Miljöpartiet 019-21 52 34

Socialdemokraterna 076-551 54 39

Vänsterpartiet 076-551 10 94

Sverigedemokraterna 019-21 55 38

Örebropartiet 073-67 83 623

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Publicerad: 19 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson