Information till dig som är ukrainsk flykting

Välkommen till Örebro. Denna information vänder sig till dig som är ukrainsk flykting i Örebro kommun, och har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Informationen kan också användas av dig som möter ukrainska flyktingar.

Innehåll på sidan

Ansvaret för insatser och beslut som rör dig som flykting ligger på olika myndigheter i Sverige. Vi vill tydliggöra vilken myndighet som ansvarar för vad, samt beskriva hur det fungerar i Örebro.

  • Kommunerna (Örebro kommun) ansvarar till exempel för barnomsorg och skolgång, bosättning samt vissa sociala insatser.
  • Regionerna (Region Örebro län) ansvarar främst för vård och tandvård.
  • Migrationsverket ansvarar för och samordnar flyktingmottagandet i Sverige och beslutar om uppehållstillstånd, bosättning och ersättning.

Boende

Migrationsverket beslutar vilka som ska få ett kommunalt boende, och i vilken kommun. Örebro kommun bosätter endast de flyktingar som är anvisade hit av Migrationsverket. Du som har skaffat boende själv (eget boende eller inneboende) är inte aktuell för kommunalt boende.

Här nedan svarar vi på vanliga frågor om boende för dig som är bosatt av Örebro kommun.

Kan jag byta bostad?

Kommunen försöker att ta hänsyn till önskemål och behov, men har inte möjlighet att erbjuda byte av anvisad bostad.

Vem kontaktar jag om något inte fungerar i lägenheten?

Om något inte fungerar i din kommunala lägenhet, kontakta mottagnings­samordnare (se kontaktuppgifter längre ner på sidan).

Finns det wifi och TV i lägenheterna?

Kommunen har samma riktlinjer som Migrationsverket, och hjälper inte till med wifi eller TV. Det är en kostnad som du får stå för själv.

Vem betalar för vad?

Kommunen står för hyra och el. Övriga kostnader, till exempel för mat och kläder, står du för själv (via dagersättning från Migrationsverket).

Migrationsverket har även möjlighet att betala för kostnader som dagersättningen inte räcker till, så kallat särskilt bidrag.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om ekonomiskt stöd för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om du bor i eget boende, eller inte ännu blivit anvisad av Migrationsverket till en kommun, hör du av dig till Migrationsverket med dina frågor.

Det finns även svar på många vanliga frågor om boende på Migrationsverkets webbplats.

Mottagningssamordnare

Tewolde Tekle
019-21 10 03
tewolde.tekle@orebro.se

Visar Demaku
019-21 44 47
visar.demaku@orebro.se

Samiha Mulla-Hussein
019-21 42 26
samiha.mulla-hussein@orebro.se

Enhetschef

Dafina Gerguri
019-21 37 50
dafina.gerguri@orebro.se

Barn och unga

Barnomsorg

Om du har barn i åldern 1–5 år har du rätt till barnomsorg. Du kan ansöka om barnomsorg på Servicecenter, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om du arbetar eller studerar kan barnet vara inom barnomsorgen den tid du är i sysselsättning. Om du inte arbetar eller studerar har ditt barn rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka från det år barnet fyller tre år.

Kostnaden baseras på inkomsten. Har du enbart LMA-ersättning blir det ingen kostnad för barnomsorg.

Skola

Barn 6–19 år har rätt att gå i skolan. Anmäl ditt barn till skolan på sidan Skola för nyanlända. Personal på Servicecenter kan hjälpa till att fylla i formuläret, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Skolan är avgiftsfri.

Socialtjänst

Om ett barn far illa, kontakta Socialtjänsten på telefon 019‑21 30 00 (kl. 8–17) eller 019‑21 45 05 (kvällar och helger). Du kan även kontakta Socialtjänsten om någon annan far illa, så kan de hjälpa dig rätt.

Sysselsättning

Rätt att arbeta

Du får arbeta i Sverige om du är ukrainsk flykting och har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Om du får arbete och inkomst ska du meddela Migrationsverket. Inkomsten kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Hjälp att söka arbete

Det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret att hjälpa till med att söka arbete. Information på ukrainska på Arbetsförmedlingens webbplats.

I Örebro kommun kan du även få hjälp av Hyllie Park Folkhögskola och Folkuniversitetet.

Hyllie Park Folkhögskola erbjuder svenskundervisning 12–15 timmar i veckan, företagskonsulenter som hjälper i mötet med arbetsmarknaden, samt sociala nätverk.

För mer information, kontakta koordinator Micki Lind, micki.lind@hylliepark.se

Folkuniversitetet i Örebro erbjuder svenskträning med erfarna och utbildade lärare, jobbcoachning och möten med arbetsgivare, datakurser och engelskakurs.

Kursstart nr 1 är den 7 november 2022 och kursstart nr 2 är i april 2023. Respektive kurs är ca 5 månader. Vi erbjuder även kvällskurs.

För mer information, kontakta:

Britt-Inger Örenius, brittinger.orenius@folkuniversitetet.se, 076-645 42 97 eller

Irina Medberg, irina.medberg@folkuniversitetet.se, 076-14 14 183 (ukrainska och ryska)

Sjukvård

För vuxna

Du har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Visa ditt LMA-kort i kontakt med vården, och spara kvitto för att sedan få ersättning från Migrationsverket.

För barn

Enligt Migrationsverket har barn och ungdomar under 18 år rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Vården är till stor del gratis för barn, men det kan variera beroende på var man bor. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare.

Rätt till tolk

Du har rätt till tolk när du träffar sjukvårdspersonal. Berätta att du behöver tolk när du bokar tid.

Mer information om sjukvård

Information om sjukvård på ukrainska från Region Örebro län.

Information om sjukvård på ryska från Region Örebro län.

Nödnummer, 112

Information på engelska om nödnumret 112, SOS Alarm.

Gåvocentralen

Gåvocentralen finns på Köpmangatan 44 i Örebro. Där kan du som är ukrainsk flykting hämta gratis kläder, för att fylla de basala behoven.

Öppettider: onsdagar och lördagar kl. 10–14.

Vem får hämta?

Det är inte tillåtet att hämta kläder åt någon annan än sig själv (och sina barn) eftersom vi då inte kan garantera att kläderna går till avsedd målgrupp. Kan man inte hämta själv på grund av sjukdom eller liknande, kontakta beredskap.orebro@redcross.se i förväg.

Vad får jag hämta?

Du är välkommen att hämta det du saknar, för att uppfylla de basala behoven.

Information på orebro.se – kommunens webbplats

På sidan Invandrare och flykting finns information till flyktingar och nyanlända om ekonomiskt stöd, ansökan till skolan med mera.

På sidan Welcome to Örebro kan du läsa om Örebro kommun (på engelska).

Andra myndigheters information till flyktingar från Ukraina

På krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter för dig som kommit till Sverige från Ukraina.

Samlad information till flyktingar på ukrainska från krisinformation.se.

Samlad information till flyktingar på ryska från krisinformation.se.

Information från Migrationsverket om skydd enligt massflyktsdirektivet

Skydd enligt massflyktsdirektivet, på ukrainska.

Skydd enligt massflyktsdirektivet, på ryska.

Information från Försäkringskassan om den svenska socialförsäkringen

Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, på ukrainska.

Information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, på ryska.

Information från Jämställdhetsmyndigheten om risken för prostitution och människohandel

To you fleeing Ukraine – beware of trafficking (på engelska, ukrainska och ryska).

Kvinnofridslinjen – stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld

Information om Kvinnofridslinjen, på ukrainska.

Information om Kvinnofridslinjen, på ryska.

Informationsverige.se – information om det svenska samhället

Information om det svenska samhället, på informationsverige.se (på flera språk).

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Om du har frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning, kontakta Migrationsverket, 0771‑235 235.

Olika språk

Om du vill ta del av informationen på fler språk kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk.

Kontakta Örebro kommun

Välkommen till Servicecenter! Vi kan svara på dina frågor och se till att du kommer i kontakt med rätt person.

Telefon: 019-21 10 00, knappval 2.
E-post: servicecenter@orebro.se.
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10, Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?