Sms-meddelande vid vattenläcka

När det inträffar vattenläckor måste vi ibland stänga av vattnet tillfälligt. Då skickar vi ut meddelande med information till dig som berörs av avstängningen.

Meddelandet går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Vi gör också sms-utskick vid planerade vattenavstängningar i samband med att vi reparerar eller byter ut gamla vattenledningar.

Vilka får sms?

  • Du som är folkbokförd i Örebro kommun, är över 16 år samt har en telefon som är registrerad på din folkbokföringsadress får automatiskt våra sms-meddelanden.
  • Sms skickas även ut till företag som är skrivna på adressen.
  • Meddelandet går ut till såväl mobiltelefoner som fasta telefoner på de berörda adresserna.
  • Om du har dolt eller hemligt nummer eller enbart har jobbmobil går inget meddelande fram.
  • Om du har kontantkort som är registrerat hos din mobiloperatör får du sms. Om det inte är registrerat måste du lägga in ditt mobilnummer i tjänsten SMS-varning på egen hand.

Uppdatera dina uppgifter i registret

Du kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter och komplettera med fler nummer för att säkerställa att du nås av informationen.

Via vår sms-tjänst kan du se om ditt mobilnummer finns registrerat för sms-utskick. Om det saknas kan du lägga till det. Du kan också koppla flera adresser till samma nummer, som till exempel om du har fritidshus med kommunalt vatten och avlopp och vill få meddelande om vattenavstängningar där. Observera att det för tillfället går att lägga till max fem adresser på ett telefonnummer.

Även du som är fastighetsägare av flerfamiljshus kan koppla adresserna till dina fastigheter till ditt mobilnummer, så att du får sms om din fastighet och dina hyresgäster drabbas av en vattenläcka.

I vår sms-tjänst kan du kontrollera, ändra och lägga till dina uppgifter – följ instruktionerna steg för steg för att kontrollera dina uppgifter och få information om vilka uppgifter du kan ändra och lägga till i registret. Tänk på att även gå in och ändra dina uppgifter om du flyttar eller förändrar ditt telefonabonnemang.

För dig som inte har mobiltelefon

Om du inte har mobiltelefon skickas meddelandet om vattenavstängningen istället till din fasta telefon och läses upp som ett röstmeddelande. Röstmeddelandet kommer från ett 08-nummer. Om du har telefonsvarare läses ett talmeddelanden in på den, om ingen svarat efter tre uppringningsförsök.

Du kan även lägga till fasta telefonnummer i registret. När du går in i vår sms-tjänst och skriver in ditt telefonnummer får du en så kallad verifieringskod som ska knappas in för att du ska kunna göra ändringar. Har du mobiltelefon skickas verifieringskoden som ett sms, har du fast telefon ringer systemet istället upp den fasta telefonen och läser upp verifieringskoden så att du kan knappa in den och se över dina kontaktuppgifter.

Om registret

Örebro kommun köper utskickstjänsten av ett externt företag. Vi har inte tillgång till några nummer och inte heller möjlighet att ta bort eller lägga till nummer. De nummer som finns i databasen sprids inte heller vidare till annan part.

Registret används enbart för varningstjänster och inte i kommersiellt syfte. Det uppdateras automatiskt varje månad, men det kan saknas information om dig eller ditt företag i sändlistan. Därför erbjuder vi ovanstående tjänst så att du själv kan se över dina kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se