På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Boendeparkering

Boendeparkering är ett tillstånd för dig som bor och parkerar din bil i zon 2. Med ditt tillstånd kan du sedan köpa en 30-dagarsbiljett eller en 15-dagarsbiljett för parkering i ett område nära din bostad i zon 2.

parkeringsautomat

I dessa automater kan man köpa 15-dagarsbiljetten.

För att kunna ha en giltig parkeringsbiljett, 30-dagar eller 15-dagar, behöver du först ansöka om ett boendeparkeringstillstånd.

När du sen beviljats tillstånd kan du köpa 30-dagars parkeringsbiljett för 420 kr eller en 15-dagars parkeringsbiljett för 210 kr.

Se karta över boendeparkeringsområden

Det finns flera boendeparkeringsområden inom zon 2 och tillståndet gäller enbart i det område som du blivit beviljat boendeparkering för.

Fördelen med att ha ett boendeparkerings­tillstånd är en lägre månadskostnad. En 30-dagars parkeringsbiljett kostar 420 kr. Utan tillståndet hamnar kostnaden på cirka 2 100 kr om man står under hela avgiftstiden och väljer att betala timtaxan.

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd med eller utan BankID. Handläggnings­tiden kan bli lite längre om du ansöker utan BankID.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om hur du fyller i din ansökan eller om du saknar svenskt personnummer.

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan du får ett svar på din ansökan om boendeparkeringstillstånd. Under sommarmånaderna kan det ta upp till 20 arbetsdagar innan du får svar på din ansökan.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska kontakta Servicecenter för att få en vidare kontakt med Gata och Trafikenheten som utfärdar boendeparkeringstillstånden.

Frågor och svar om boendeparkering

 • Du som är folkbokförd på en bostad inom zon 2. Se karta. Bor man på en gräns mellan två boendeparkeringsområden inom zon 2 så får man söka för ett av de som passar en bäst. Bor man i zon 1 som gränsar mot zon 2 är man inte berättigad boendeparkeringstillstånd. Inga boendeparkeringstillstånd kommer att erbjudas inom zon 1 eller utanför zon 2.
 • Du som har behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för (körkort, körkortstillstånd).
 • Du står som registrerad fordonsägare hos Vägtrafikregistret.

Följande gäller vid andra fall:

 • Du som leasar ett fordon ska bifoga en kopia på leasingavtalet vid ansökan. Står du som ägare till leasingbilen hos Vägtrafikregistret behövs inte det.
 • Du som har tjänstebil eller förmånsbil ska bifoga ett intyg i ansökan från arbetsgivaren, som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat samt parkera fordonet vid bostaden. Intyget ska innehålla ditt personnummer och fordonets registreringsnummer. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare.
 • Du som hyr ett fordon ska bifoga hyresavtalet i ansökan från ett auktoriserat hyrbilsföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter.
 • Du som lånar ett fordon av förälder, släkting eller annan bekant ska bifoga följande intyg i ansökan: Intyg om utlåning av fordon Pdf, 166.5 kB. (Pdf, 166.5 kB) och undertecknas av fordonsägaren. Tänk på att lånetiden ska framgå. Du kan beviljas tillstånd under en begränsad period vid ett tillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får maximalt uppgå till 120 dagar.
 • Du som tillfälligt arbetar eller studerar i Örebro ska bifoga ett intyg från din arbetsgivare eller skola samt en kopia av hyreskontrakt på bostaden. Ange den tidsperiod du tänkt att du ska arbeta eller studera här.
 • Du som är precis nyinflyttad rekommenderas att vid ansökan bifoga personbevis från Skatteverket eller en kontrollkopia av flyttanmälan för snabbare handläggning.

 • Under tiden som din ansökan om boendeparkeringstillstånd handläggs ska du betala timtaxa för parkering som vanligt.
 • Det är först efter att boendeparkeringstillståndet har blivit aktiverat och godkänd som din parkeringsbiljett kan gälla tillsammans med boendeparkeringstillståndet.
 • Du får bekräftelse via e-post och kan se din aktivering via e-tjänsten/mina sidor.
 • Boendeparkeringstillståndet är digitalt och syns via e-tjänsten/mina sidor. Parkeringsvakten ser ditt tillstånd via sina arbetsverktyg.

  Giltighetstiden är 12 månader från och med att beslutet är taget. Ingen påminnelse skickas ut om att tillståndet löpt ut.

 • Du som har ett boendeparkeringstillstånd parkerar i det boendeparkeringsområde som framgår i e-tjänsten/mina sidor alltså vid den tilläggskylt som du har beviljats tillstånd för, exempel (Boende V1).
 • Du kan inte nyttja din parkeringsbiljett i ett annat boendeparkeringsområde än du beviljats för.
 • Tillståndet garanterar dig inte en egen parkeringsplats på gatan – alla kan fortfarande parkera i zon 2 och på de platser som är giltiga för de med boendeparkering.
 • Du kan parkera på utmärkta boendeparkeringsplatser i högst 7 dygn med din biljett, förutom de dagar det råder nattförbud eller dagförbud. Var uppmärksam på att regleringen på plats kan justeras och/eller att tillfällig reglering kan gälla under vissa tillfällen.

 • 30-dagars parkeringsbiljetten kostar 420 kr och kan köpas via appen Flowbird. Både iOS (App store) och Androidenheter (Google Play). Parkeringsvakten ser din digitala parkeringsbiljett i sina verktyg. Biljetten kan även köpas i parkeringsautomaterna som finns i zon 2. Med vissa betalkort behöver man slå en pinkod vid köp över 400 kr. Då parkeringsautomaterna inte erbjuder möjlighet att slå in en pinkod och 30-dagars parkeringsbiljetten kostar 420 kr, finns därför alternativet att köpa en 15-dagars parkeringsbiljett för 210 kr. 15-dagars biljetten köps i parkeringsautomater från Cale/Flowbird (se bild ovan) i zon 2.
 • Tänk på att det är först efter att boendeparkeringstillståndet har blivit aktiverat och godkänd som biljetten kan gälla tillsammans med boendeparkeringstillståndet. Du ser ditt tillstånd via e-tjänsten/mina sidor.

Boendeparkeringstillståndet gäller för följande fordon:

 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel
 • Moped klass I

Du som bytt eller ska byta fordon kan inte flytta över ditt nuvarande boendeparkeringstillstånd till det nya fordonet. Du måste göra en ny ansökan för boendeparkeringstillstånd på det nya fordonet.

Där är det viktigt att du i rutan "övrig info" anger att det gamla tillståndet ska sägas upp samt registreringsnumret på det tidigare fordonet.

Ska du förnya ditt boendeparkeringstillstånd så ska ansökan skickas in senast 10 dagar innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. Detta för att säkerställa att det hinner handläggas innan nuvarande löper ut.

Ett boendeparkeringstillstånd gäller i 12 månader. Ingen påminnelse skickas ut om att tillståndet löpt ut.

Om du har boendeparkeringstillstånd kan du få tillfälligt tillstånd för lånebil när ditt registrerade fordon är på verkstad. Meddela registreringsnummer samt hur länge du har det andra fordonet. I övriga fall måste parkeringstillstånd lösas för lånebilen. Har du löst en tidigare biljett lägger du den i lånebilen.

 • Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för maximalt ett fordon per person.
 • Du kan bara få tillstånd för ett godkänt fordon oavsett hur många du äger, men om fler personer i hushållet har körkort kan dessa också ansöka om parkeringstillstånd.
 • Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud.
 • Tillstånd ges endast för fordon avsedda för privat bruk.
 • Du betalar en parkeringsavgift på 420 kr i månaden när du använder ditt parkeringstillstånd.
 • Att boende i fastigheter med bygglov efter 4 februari 2016 nekas tillstånd då det finns en uppgörelse med fastighetsägare om parkering på fastighetsmark.
 • Om det finns oklarheter om vem som äger bilen kan vi komma att begära in intyg på vem som äger bilen (exempelvis en kopia på ägarbyte/kvitto). Om bilen inte ägs av den som söker boendeparkeringstillstånd krävs intyg på samma sätt som för övriga sökande. Mejla gärna dina intyg för snabbare handläggning till: servicecenter@orebro.se

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet. Läs mer på vår sida om att överklaga ett beslut

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp med din ansökan om boendeparkering kontakta Servicecenter: servicecenter@orebro.se, 019-21 10 00. Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se