Fakta och statistik – förskolor och skolor

I Örebro kommun finns många förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående verksamheter. Siffrorna på den här sidan är från oktober 2020.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal förskolor och pedagogisk omsorg

Följande förskoleverksamheter finns i Örebro kommun:

 • Kommunala förskolor: 115.
 • Fristående förskolor: 26.
 • Fristående pedagogisk omsorg: 7.

Antal barn

Antalet inskrivna barn i förskolan i Örebro kommun är totalt cirka 8 150.
Fördelningen är följande:

 • 7 100 barn 1–5 år i kommunal förskola.
 • 1 020 barn 1–5 år i fristående förskola.
 • 49 barn 1–5 år i fristående pedagogisk omsorg.

Personaltäthet

I Örebros kommunala förskolor är personaltätheten 5,3 barn per årsarbetare. Personaltätheten kan variera på de enskilda förskolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Grundskolor

Antal grundskolor

Totalt går cirka 18 500 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 47 kommunala och 14 fristående grundskoleenheter.

Antal elever

Totalt finns det cirka 19 000 elever från och med förskoleklass till och med skolår 9 i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 1 710 elever i kommunal förskoleklass.
 • 250 elever i fristående förskoleklass.
 • 13 560 elever i kommunal grundskola skolår 1–9.
 • 3 300 elever i fristående grundskola.
 • 200 elever i obligatorisk anpassad skola (inkl. individintegrerade).

Personaltäthet

I Örebros kommunala grundskolor är lärartätheten 13 elever per lärare (heltids­tjänst). Siffran inkluderar lärare som undervisar i modersmål respektive svenska som andraspråk. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Gymnasieskolor

Antal gymnasieskolor

Antalet elever inom gymnasieskolan är cirka 6 700, uppdelade på 5 kommunala och 10 fristående gymnasieskolor.

Antal elever

Totalt går det cirka 6 800 elever inom gymnasieskolan i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 4 617 elever i kommunal gymnasieskola, exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
 • 279 elever i Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
 • 137 elever i anpassad gymnasieskola.
 • 1 750 elever i fristående gymnasieskola.

Personaltäthet

I den kommunala gymnasieskolan finns 12,7 elever per lärare (heltidstjänst), exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Statistik från Skolverket

Se statistik och uppgifter om grundskolor på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Se statistik och uppgifter om gymnasieskolor på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: