Fakta och statistik – förskolor och skolor

I Örebro kommun finns många förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående verksamheter. Siffrorna på den här sidan är från oktober 2015.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal förskolor och pedagogisk omsorg

Inom förskolor och familjedaghem finns cirka 8 000 barn i åldern 1‑5 år, inom följande verksamheter:

 • Kommunala förskolor: 130
 • Fristående förskolor: 23
 • Fristående pedagogisk omsorg: 4

Antal barn

Inom förskolan i Örebro kommun går totalt 8 032 barn. Fördelningen är följande:

 • 6 974 barn 1–5 år i kommunal förskola
 • 1 027 barn 1–5 år i fristående förskola
 • 31 barn 1–5 år i fristående pedagogisk omsorg.

Personaltäthet

I Örebros kommunala förskolor är personaltätheten 5,2 barn per årsarbetare. Personaltätheten kan variera på de enskilda förskolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Grundskolor

Antal grundskolor

Totalt går cirka 16 000 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 55 kommunala och 14 fristående grundskoleenheter.

Antal elever

Totalt finns det 16 287 elever från och med förskoleklass till och med skolår 9 i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 1 561 elever i kommunal förskoleklass
 • 232 elever i fristående förskoleklass
 • 11 514 elever i kommunal grundskola skolår 1–9
 • 2 850 elever i fristående grundskola
 • 130 elever i obligatorisk särskola (inkl. individintegrerade).

Personaltäthet

I Örebros kommunala grundskolor finns 12 elever per lärare (heltidstjänst). Siffran inkluderar lärare som undervisar i modersmål respektive svenska som andraspråk. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Gymnasieskolor

Antal gymnasieskolor

Antalet elever inom gymnasieskolan är cirka 6 500, uppdelade på 6 kommunala och 9 fristående gymnasieskolor.

Antal elever

Totalt går det 6 495 elever inom gymnasieskolan i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 4 812 elever i kommunal gymnasieskola, exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
 • 339 elever i Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
 • 141 elever i gymnasiesärskolan
 • 1 203 elever i fristående gymnasieskola.

Personaltäthet

I den kommunala gymnasieskolan finns 12,3 elever per lärare (heltidstjänst), exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Senast uppdaterad: 7 december 2017
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?