Fakta och statistik – förskolor och skolor

I Örebro kommun finns många förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående verksamheter. Siffrorna på den här sidan är från december 2017.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal förskolor och pedagogisk omsorg

Inom förskolor och familjedaghem finns cirka 8 300 barn i åldern 1–5 år, inom följande verksamheter:

 • Kommunala förskolor: 120
 • Fristående förskolor: 25
 • Fristående pedagogisk omsorg: 6

Antal barn

Inom förskolan i Örebro kommun går totalt 8 285 barn. Fördelningen är följande:

 • 7 135 barn 1–5 år i kommunal förskola
 • 1 120 barn 1–5 år i fristående förskola
 • 30 barn 1–5 år i fristående pedagogisk omsorg.

Personaltäthet

I Örebros kommunala förskolor är personaltätheten 5,3 barn per årsarbetare. Personaltätheten kan variera på de enskilda förskolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Grundskolor

Antal grundskolor

Totalt går drygt 17 000 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 52 kommunala och 14 fristående grundskoleenheter.

Antal elever

Totalt finns det 17 184 elever från och med förskoleklass till och med skolår 9 i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 1 639 elever i kommunal förskoleklass
 • 243 elever i fristående förskoleklass
 • 12 179 elever i kommunal grundskola skolår 1–9
 • 3 123 elever i fristående grundskola
 • 141 elever i obligatorisk särskola (inkl. individintegrerade).

Personaltäthet

I Örebros kommunala grundskolor finns 12,2 elever per lärare (heltidstjänst). Siffran inkluderar lärare som undervisar i modersmål respektive svenska som andraspråk. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Gymnasieskolor

Antal gymnasieskolor

Antalet elever inom gymnasieskolan är cirka 6 600, uppdelade på 5 kommunala och 9 fristående gymnasieskolor.

Antal elever

Totalt går det 6 642 elever inom gymnasieskolan i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 4 974 elever i kommunal gymnasieskola, exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
 • 332 elever i Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
 • 103 elever i gymnasiesärskolan
 • 1 263 elever i fristående gymnasieskola.

Personaltäthet

I den kommunala gymnasieskolan finns 12,5 elever per lärare (heltidstjänst), exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2018
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?