Fakta och statistik – förskolor och skolor

I Örebro kommun finns många förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående verksamheter. Siffrorna på den här sidan är från oktober 2019.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal förskolor och pedagogisk omsorg

Följande förskoleverksamheter finns i Örebro kommun:

 • Kommunala förskolor: 117.
 • Fristående förskolor: 26.
 • Fristående pedagogisk omsorg: 5.

Antal barn

Antalet inskrivna barn i förskolan i Örebro kommun är totalt cirka 8 300.
Fördelningen är följande:

 • 7 200 barn 1–5 år i kommunal förskola.
 • 1 075 barn 1–5 år i fristående förskola.
 • 45 barn 1–5 år i fristående pedagogisk omsorg.

Personaltäthet

I Örebros kommunala förskolor är personaltätheten 5,4 barn per årsarbetare. Personaltätheten kan variera på de enskilda förskolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Grundskolor

Antal grundskolor

Totalt går cirka 18 500 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 47 kommunala och 14 fristående grundskoleenheter.

Antal elever

Totalt finns det 18 450 elever från och med förskoleklass till och med skolår 9 i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 1 680 elever i kommunal förskoleklass.
 • 252 elever i fristående förskoleklass.
 • 13 244 elever i kommunal grundskola skolår 1–9.
 • 3 274 elever i fristående grundskola.
 • 184 elever i obligatorisk särskola (inkl. individintegrerade).

Personaltäthet

I Örebros kommunala grundskolor är lärartätheten 12,2 elever per lärare (heltids­tjänst). Siffran inkluderar lärare som undervisar i modersmål respektive svenska som andraspråk. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Gymnasieskolor

Antal gymnasieskolor

Antalet elever inom gymnasieskolan är cirka 6 700, uppdelade på 5 kommunala och 10 fristående gymnasieskolor.

Antal elever

Totalt går det 6 684 elever inom gymnasieskolan i Örebro kommun. Fördelningen är följande:

 • 4 864 elever i kommunal gymnasieskola, exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
 • 299 elever i Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
 • 111 elever i gymnasiesärskolan.
 • 1 521 elever i fristående gymnasieskola.

Personaltäthet

I den kommunala gymnasieskolan finns 12,5 elever per lärare (heltidstjänst), exkl. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Personaltätheten kan variera på de enskilda skolorna, beroende på att behoven ser olika ut.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?