Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

Befolkningsprognos för 2017-2026

Den här befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med ungefär 17 500 personer. Vid utgången av 2016 hade Örebro kommun 146 631 invånare, vilket var 2 431 fler än samma period året innan. Till år 2026 beräknas antalet invånare öka med cirka 22 000 till knappt 169 000.

Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden.

Sammanfattning av prognosen

  • Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt med knappt 2 000 invånare per år och någon gång under 2018 passeras 150 000 invånare.
  • Det år med allra högst befolkningsökning beräknas bli 2017 med nästan 3 000 fler invånare. Efter 2017 beräknas ökningen vara mellan 2 000 och 2 300.
  • Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 140 barn per år.
  • Antalet invånare i grundskoleålder, 6–15 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 360 barn per år.
  • Antalet invånare i gymnasieålder, 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 130 elever per år.
  • Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren.
  • Antalet invånare i pensionsålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt ca 430 per år.
  • Antalet äldre invånare, 85 år och äldre, beräknas minska lite grann fram till 2021 och därefter ökar antalet något fram till 2026. Totalt ca 50 fler invånare 85 år och äldre per år.
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?