Befolkningsprognoser

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

Befolkningsprognos för 2019–2028

Den här befolkningsprognosen avser kommande tioårsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med nästan 20 000 personer. Vid utgången av 2018 hade Örebro kommun 153 367 invånare, vilket var 3 030 fler än samma period året innan. Till år 2028 beräknas antalet invånare öka med cirka 30 000 till omkring 184 000.

Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet avlidna) och kommer att bli alltmer betydelsefullt för folkökningen under den kommande tioårsperioden.

Sammanfattning av prognosen

  • Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt med mellan 2 000 och 3 000 invånare per år och någon gång under 2021 passeras 160 000 invånare.
  • Från och med år 2021 beräknas folkökningen ligga på minst 2 600 personer varje år.
  • Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, beräknas ligga stilla kring 9 400 stycken fram till 2020, därefter börja öka med i genomsnitt ca 200 barn per år.
  • Antalet invånare i grundskoleålder, 6–15 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 350 barn per år.
  • Antalet invånare i gymnasieålder, 16–18 år, beräknas öka med i genomsnitt ca 170 elever per år.
  • Antalet invånare i yrkesaktiv ålder, 20–64 år, beräknas öka långsammare än antalet invånare i icke-yrkesaktiva åldrar, 0–19 år samt 65 år och äldre. Detta leder till en ökande demografisk försörjningsbörda under de kommande 10 åren.
  • Antalet invånare i pensionsålder, 65 år och äldre, beräknas öka med i genomsnitt ca 460 per år.
  • Antalet äldre invånare, 80 år och äldre, beräknas öka fram till 2028. Totalt ca 370 fler invånare per år.
  • Medelåldern hos den totala befolkningen i Örebro kommun ligger kring 39,50 och kommer sakta att minska fram till 2028, då den beräknas ligga på 39,30. Siffran har under hela 2000-talet legat mellan 39,48 och 39,88.
Senast uppdaterad: 16 april 2020
Publicerad: 7 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?