Medborgarundersökningar

För att få veta hur kommunens invånare ser på sin kommun deltar Örebro kommun i Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning. I undersökningen får ett urval invånare från 18 år tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Årets undersökning

Under 2023 pågick undersökningen från slutet av augusti till mitten av november. På SBC:s webbplats kan du läsa mer om undersökningen och hitta svar på de vanligaste frågorna.

Läs mer och se frågor och svar på SBC:s webbplats

Vad visar resultatet 2022?

Av de 1 614 kommuninvånare i Örebro som fick undersökningen 2022 svarade 37 procent. Nedan kan du se en sammanfattning av några av frågorna.

Plats att bo och leva på

93,8 procent tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

Möjligheter till insyn och inflytande

22,5 procent upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Hur sköter kommunen sina verksamheter?

84,6 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Rekommenderar Örebro kommun

66,5 procent kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Hela undersökningen och resultatet hittar du här. Pdf, 689.2 kB.

Mer om undersökningen

14 olika områden i undersökningen

Undersökningen omfattar 128 frågor inom 14 områden, bland annat skola och omsorg, samhällsservice och trygghet i samhället.

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Kommunen som helhet

Förändringar i undersökningen

Undersökningen genomgick en förändring inför undersökningsåret 2021, vilket resulterade i en ny enkät och metodik. Jämförbarheten med år före 2021 är därför inte längre helt möjlig. Den främsta anledningen till förändringen är att SCB inte längre genomför undersökningen enligt NKI‑modellen.

Mer om undersökningen hittar du på scb.se/medborgarundersokningen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: