Medborgarundersökningar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Undersökningen ändrade helt sitt upplägg inför 2021 års undersökning och omfattar nu 128 frågor som kan delas in i följande kategorier:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Kommunen som helhet

Under perioden 2011-2020 så var undersökningens upplägg ett annat och de gick bland annat att räkna fram Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII) enligt en modell som brukar kallas Nöjd-Kund-Index (NKI).

Denna analysmodell har SCB nu lämnat, främst därför att svarsfrekvenserna i undersökningen generellt är för låga och det blivit svårt att säkerställa de skillnader mellan åren som undersökningen påvisar.

Mer om SCB:s analysmodell NKI och annat som berör undersökningen finns på www.scb.se/medborgarundersokningen.

Vill man jämföra resultaten från SCB:s medborgarundersökning 2021 med tidigare årgångar av undersökningen så gör man det lämpligast genom att jämföra enskilda frågor med varandra. Dock har en del frågor tillkommit, en del omarbetats och ytterligare andra tagits bort från undersökningen 2021 jämfört med tidigare år.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!