Medborgarundersökningar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Sedan undersökningen genomfördes första gången 2005 har 268 av landets kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än en gång. Här finns kommunernas resultat att ta del av: www.scb.se/medborgarundersokningen

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analys­modellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området.

Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Modellen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

  • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!