Medborgarundersökningar

I statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning får kommunens invånare (18 år eller äldre) tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Utav 1 614 tillfrågade kommuninvånare i Örebro besvarade 37 procent undersökningen 2022. Undersökningen omfattar 128 frågor inom följande områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Kommunen som helhet


Undersökningen genomgick en förändring inför undersökningsåret 2021, vilket resulterade i en ny enkät och metodik. En ny svarsskala introducerades samt att frågor ställs på ett annat vis. Jämförbarheten med år före 2021 är därför inte längre helt möjlig. Den främsta anledningen till förändringen är att SCB inte längre genomför undersökningen enligt NKI‑modellen, vilken är känslig för ökande bortfallsnivåer.

Mer om undersökningen och den nya undersöksdesignen hittar du på scb.se/medborgarundersokningen.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?