Örebro kommuns statistikdatabas

I statistikdatabasen kan du söka fram statistik för många olika områden som rör kommunens invånare.

I lagret "Geografiska statistikområden" på webbkartan ser du var gränserna går för de bostadsområden som finns i statistikdatabasen.

Så här får du använda statistiken

Statistiken i statistikdatabasen kan delas och bearbetas enligt en så kallad Creative Common-licens. Det finns sju olika licenser och detta är licensen CC BY 2.5.

Mer om licensen och vad den innebär hittar du på Creativ Commons webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: