På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bokningsregler för idrottsanläggningar

Det är stor efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar. I syfte att skapa en rättvis fördelning av tider i den konkurrens som ibland uppstår, följer kommunen riktlinjer för bokningarna.

Allmänna regler

Kommunens idrottslokaler och -anläggningar hyrs endast ut till personer över 18 år. Hyresgästen utser en ledare, även den över 18 år, som ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att se till att god ordning upprätthålls och ansvara för de personer, barn som vuxna, som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Deltagarna får endast vistas där samtidigt som ledaren. På anläggningen, i lokalen eller i anknytning till densamma är rökning, alkoholbruk och drogbruk förbjudet.

Ledaren ska vid ankomst kontrollera anläggningen eller lokalen och dess utrustning. I de fall nedskräpning eller skador upptäcks, eller att utrustningen är felplacerad, ska detta anmälas till Bokningscentralen senast nästkommande vardag. När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad, utrustningen stå på anvisad plats och fönster, dörrar och kranar vara låsta respektive stängda. Sista hyresgästen för dagen måste lämna lokalen eller anläggningen senast 30 minuter efter bokad tid.

Det är ledarens uppgift att se till att nödutgångarna inte blockeras, att gränsen för antalet personer som får vistas i lokalen inte överskrids och att obehöriga inte släpps in i lokalen. Ledaren ska ta del av utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning.

Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. Här inräknas bland annat fotbollar och skor, som inte får lämna märken i golvet. I inomhusanläggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknande medel, bortsett från de hallar som är specialanpassade.

Idrottslokalen eller -anläggningen får endast användas under bokad tid och omklädningsrummen maximalt 30 minuter före och efter bokad tid.

En hyresgäst som inte följer bokningsreglerna eller som åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan bli betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.

Begränsningar

Lokaler hyrs endast ut till hyresgäster som uppfyller kommunens krav på att bedriva verksamhet enligt Fritids- och turistnämndens policy för barn- och ungdomsverksamhet (Ft 25/2009). Bokningscentralen gör bedömningen, men får vid svårbedömda fall överlämna ärendet till kultur- och fritidschefen för avgörande.

Kommunen hyr endast ut till hyresgäster som innehar en ansvarsförsäkring. En sådan ska kunna visas upp på begäran.

Bokningscentralen kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar och planer så fort önskemål om detta uppstår, då hallar och planer redan kan vara fullbokade.

Elitarenor och breddarenor

Anläggningarna delas in i de två kategorierna elitarenor och breddarenor.

Elitarenor

 • Behrn arena, vinter
 • Behrn arena, fotboll
 • Idrottshuset
 • Mellringehallen
 • Trängens IP:s A- och B-plan

Breddarenor

 • Samtliga gymnastik- och bollhallar (förutom de i Idrottshuset och Mellringe)
 • Rosta gärde och övriga gräsplaner för fotboll
 • Trängens IP:s ishallar
 • Samtliga konstgräsplaner

Specialregler för elitarenor

På elitarenorna fördelas matchtider utifrån divisionstillhörighet. Kommunen eftersträvar en rättvis fördelning av tränings- och tävlingstider mellan herr-, pojk-, dam- och flicklag. Detsamma gäller vid fördelning av tider mellan ishockey och konståkning.

Prioriteringslista fotboll

 1. Allsvenskan, dam och herr
 2. Superettan
 3. Division 1, dam och herr
 4. Division 2, dam och herr
 5. Division 3, dam och herr
 6. Nationella förbundscuper, junior/pojk- och flickallsvenskan
 7. Division 4, dam och herr
 8. Division 5
 9. Division 6
 10. Division 7

Prioriteringslista ishockey

 1. SHL/Riksserien Dam
 2. Allsvenskan/Div.1 Dam
 3. J20 Superelit
 4. Division 1, dam och herr
 5. A-juniorer
 6. Division 2, dam och herr
 7. B-juniorer, elit
 8. B-juniorer

Specialregler för breddarenor

Skol-, barnomsorgs- och fritidsverksamhet har bokningsföreträde på breddarenorna på vardagar mellan kl. 8 och 17 (vissa avvikelser kan förekomma). De ges förtur till idrottslokaler och -anläggningar som ligger i eller i anslutning till verksamhetens hemvist. Skolornas idrottsprogram och elitidrottsklasser ges förtur framför andra skolklasser.

Generellt prioriteras barn- och ungdomsverksamhet på breddarenorna, där en jämn fördelning av tider mellan flickor och pojkar eftersträvas. De tidigaste träningstiderna går i första hand till verksamhet för yngre barn, som hänvisas till de mindre hallarna.Föreningar som utövar en viss typ av verksamhet har företräde till anläggningar som är specialanpassade för sådan verksamhet. Idrottsföreningar har företräde framför andra föreningar till anläggningar och lokaler som har hög efterfrågan eller som uppfyller särskilda tävlingskrav. I första hand ska föreningar erbjudas tider i idrottslokaler och -anläggningar i sitt närområde. I mån av plats får även privatpersoner, företag och grupper som inte utgör en förening boka tider i idrottslokaler och -anläggningar.

Regler för arrangemang, cuper och turneringar

Föreningarnas ordinarie verksamhet utgör grunden för fördelningen av tider. Större arrangemang, cuper och turneringar kan dock leda till ändring av fördelade tider. Prioritering mellan cuper och turneringar utgår från dignitet och divisionstillhörighet.

Regler för avbokning och avstängning

En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till Bokningscentralen senast tio dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 500 kr, utöver hyresavgiften.

Avbokning av arrangemang måste ske senast 21 dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 3 000 kr, utöver hyresavgiften.

Poststämpel eller datum för skickat e-brev gäller som avbokningsdatum för samtliga avbokningar.

Hyresgäster riskerar avstängning om de inte följer kommunens bokningsregler, eller om de, i enlighet med av Fritids- och turistnämndens antagna rutiner för avstängning i samband med skuld (2012-05-22 § 69, Ft 101/2012), har hyresskuld till kommunen.

Senast uppdaterad: 29 september 2017

Publicerad: 6 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se