På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Prioriteringsordning och riktlinjer för bokning av idrottsanläggningar

Örebro kommun har upprättat prioriteringsordningar för de olika idrottsanläggningarna och säsongerna.

Säsongen sträcker sig mellan 1 maj–30 september. Säsongen för gräsplanerna kan förändras beroende på planernas beskaffenhet och rådande väderlek. Högsäsong är 1 maj–30 september.

Prioriteringsordning:

 1. Idrottsföreningar, elit (divisionstillhörighet)
 2. Idrottsföreningar, barn och ungdomar upp till 20 år (seriespel/tävlingsspel)
 3. Idrottsföreningar, seniorer från 21 år och uppåt (divisionstillhörighet)
 4. Idrottsförbund inom Örebro län
 5. Övriga föreningar inom Örebro kommun, ungdomar 12–20 år
 6. Övriga föreningar inom Örebro kommun, senior
 7. Privatpersoner/företag
 8. Externa föreningar

Säsongen sträcker sig mellan 1 oktober–30 april. Högsäsong är 15 november–30 april. 

Prioriteringsordning:

 1. Idrottsföreningar, senior från 21 år och uppåt (divisionstillhörighet)
 2. Idrottsföreningar, ungdomar 16–20 år (seriespel/tävlingsspel)
 3. Idrottsföreningar, ungdomar 13–15 år (seriespel/tävlingsspel)
 4. Idrottsförbund inom Örebro län
 5. Övriga föreningar inom Örebro kommun, ungdomar 13–20 år
 6. Övriga föreningar inom Örebro kommun, senior
 7. Privatpersoner/företag
 8. Externa föreningar

Säsongen sträcker sig från augusti till juni och följer i huvudsak skolans läsårstider.

Prioriteringsordning:

 1. Idrottsföreningar, elit (divisionstillhörighet)
 2. Idrottsföreningar, ungdomar 13–20 år (seriespel/tävlingsspel)
 3. Idrottsföreningar, barnverksamhet för 7–12 år (seriespel/tävlingsspel)
 4. Idrottsföreningar, senior (divisionstillhörighet)
 5. Idrottsföreningar, barn- och ungdom, motions- och träningsverksamhet
 6. Idrottsföreningar, senior, motions- och träningsverksamhet
 7. Övriga föreningar inom Örebro kommun, barn och ungdomar 7–20 år
 8. Idrottsföreningar barnverksamhet, upp till och med 6 år
 9. Övriga föreningar, verksamhet för barn upp till och med 6 år
 10. SDF (distriktslag) inomhusidrott
 11. Utomhusidrott (fotboll) för barn upp till och med 12 år
 12. Utomhusidrott (fotboll) för ungdomar 13–20 år
 13. Utomhusidrott för senior (divisionstillhörighet)
 14. Övriga föreningar inom Örebro kommun, senior
 15. SDF utomhusidrott
 16. Privatpersoner/företag
 17. Externa föreningar

Säsongen för ishallarna sträcker sig mellan augusti–april, beroende på när isen spolas upp samt tas bort. Det kan skilja sig något mellan hallarna och säsongerna.

Försäsongen sträcker sig från vecka 30–33/34, och eftersäsong är vecka 18–20.

Prioriteringsordning:

 1. Idrottsföreningar, elit (divisionstillhörighet)
 2. Idrottsföreningar, ungdom 13–20 år (seriespel/tävlingsspel)
 3. Idrottsföreningar, barnverksamhet för 7–12 år (seriespel/tävlingsspel)
 4. Idrottsföreningar, senior (divisionstillhörighet)
 5. Idrottsföreningar, barnverksamhet upp till och med 6 år
 6. Specialidrottsförbund (SDF, distriktslag) inom säsong
 7. Övriga föreningar inom Örebro kommun, barn och ungdomar
 8. Övriga föreningar inom Örebro kommun, senior
 9. Privatpersoner/företag
 10. Externa föreningar

Elit är utövare som fyllt minst 16 år under den period som stödet söks för och som är:

 • individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell senior mästerskapsnivå och/eller i landslag och som ingår i topp 100 på nationell senior nivå,
 • elitlagsidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen.

Vid fördelning av tider tas hänsyn till idrotter som bedriver tävlingsverksamhet sanktionerad av riksidrottsförbundet.

Hänvisning av lokal eller idrottsanläggning görs exempelvis utifrån vilken aktivitet som utövas, särskilda anpassningar av anläggningen eller förbundskrav. Kunden ska i den mån det är möjligt erbjudas tider i lokaler och idrottsanläggningar i sitt närområde. Yngre barn hänvisas i första hand till gymnastikhallarna. Vid fördelning av tiderna eftersträvar kommunen en rättvis fördelning av tränings- och tävlingstider mellan dam-, herr-, flick- och pojklag.

Tilldelning av träningstider baseras på träningsgrupp snarare än lag, eftersom Örebro kommun gör bedömningen att en träningsgrupp kan utgöras av flera lag inom ett visst åldersintervall.

Vid fördelning av tiderna i idrottsanläggningarna ska Örebro kommun i största mån ta hänsyn till lagets eller träningsgruppens ålder där barn och ungdomar ska ha företräde till de tidiga tiderna. Undantag kan förekomma och nedan angivna tidsspann är inte absoluta och kan skilja mellan de olika anläggningarna.

För vardagar:

 • Idrottsföreningar, senior 21 år och uppåt kl. 19–22 (seniordivision)
 • Idrottsföreningar, ungdom 13–20 år kl. 17–20
 • Idrottsföreningar, ungdom 7–12 år kl. 16–19

För helger

 • Idrottsföreningar, senior 21 år och uppåt kl. 18–22 (seniordivision)
 • Idrottsföreningar, ungdom 13–20 år kl. 8–21
 • Idrottsföreningar, ungdom 7–12 år kl. 8–18

Vi kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till idrottsanläggningar så fort önskemål om detta uppstår.

Vid hög efterfrågan av tider i idrottsanläggning har Örebro kommun rätt att begränsa träningstid, antalet träningstillfällen per lag och samt träningsyta och Örebro kommun har rätt att frångå rådande prioritering och riktlinjer om omständigheten kräver det.

Föreningar som äger eller arrenderar sin anläggning

Föreningar som äger eller arrenderar sin anläggning hänvisas i första hand till att förlägga träning för sin verksamhet på den egna anläggningen.

Om föreningar med egen anläggning söker tid på kommunala anläggningar kan Örebro kommun begära in föreningens fördelning av träningstider på den egna anläggningen. Detta för att säkerställa att fördelningen av tider på den kommunala anläggningen sker rättvist utifrån en helhetssyn där både tiderna på den kommunala och den föreningsägda anläggningen för varje lag/träningsgrupp likställs.

Skol-, barnomsorgs- och fritidsverksamhet

Skol-, barnomsorgs- och fritidsverksamhet har bokningsföreträde på idrotts­anläggningar på vardagar mellan kl. 08 och 17. I idrottshallar där Fritidsnämnden ansvarar för uthyrningen mellan kl. 08–17 har Fritidsnämnden bestämmanderätten över vilka tider som är tillgängliga. Lediga tider kan variera från läsår till läsår.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se