På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Så här kan du påverka

Den största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Från ärende till beslut

Från det att en fråga blir ett "ärende" fram till ett beslut, finns det möjlighet att skapa intresse kring frågan. Informera dig själv och så många som möjligt, samtala, debattera, väck nyfikenhet och kontakta en eller flera politiker.

Så här kan du göra om du vill påverka:

  • Hämta så mycket information du kan kring det du vill vara med och påverka via internet eller direkt. Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter, media, universitet och andra utbildnings- och forskningscentrum. Ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan.
  • Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där. Lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen.
  • Väck debatt genom insändare eller tipsa lokala media att ta upp en fråga. En fråga som det talas och skrivs om blir intressant.

Politiker (förtroendevalda)

Politikernas uppdrag är att besluta om den kommunala service som örebroarna behöver och vill ha. Politikerna ska också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter.

Det politiska arbetet inom kommunen drivs genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor) i kommunfullmäktige. Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare och intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål.

I Örebro kommun finns det cirka 560 politiker av vilka de allra flesta är fritidspolitiker som har ett arbete vid sidan av politiken.

Kontakta och följ din politiker

Du kan se vilka politiker som sitter i vilka nämnder och deras kontaktuppgifter genom vår politiker/förtroendevald-sök.

Många politiker har också egna Facebook-konton, twittrar eller bloggar. Länkar till partiernas facebook-konton hittar du nedan. Bland dem som twittrar är vanliga hashtags #orepol #orekf.

Ett sätt att söka vad politiker och andra bloggar om i Örebro är att söka på Twingly Blog Search. Skriv exempelvis in sökordet Örebro kommun eller Örebro.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är politiker på heltid eller deltid. I Örebro finns det 13 kommunalråd. De har sina tjänsterum i Rådhuset vid Stortorget. Här finns kontaktuppgifter till kommunalråden i Örebro kommun.

Politiska sekreterare

Politiska sekreterare hjälper kommunalråden i det politiska arbetet. Här finns kontaktuppgifter till de politiska sekreterarna i Örebro kommun.

Detta gäller enligt kommunallagen

Det finns regler i kommunallagen som kan vara bra att känna till för att förstå beslutsprocessen inom en kommun.

Ärenden i Kommunfullmäktige får väckas av:

  • en nämnd,
  • en ledamot genom motion,
  • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdragen,
  • en beredningsgrupp som Kommunfullmäktige tillsatt
    kommunens egna bolag.

Ärenden (remisser) kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Örebro kommun ska lämna synpunkter på.

Det är därför du som enskild medborgare måste ta kontakt med en politiker eller tjänsteman som i sin tur kan gå vidare via sin nämnd eller skriva en motion, för att kunna påverka ett beslut som ska tas i Kommunfullmäktige.

I kommunallagen står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det område som berörs, ska bereda ett ärende, innan det avgörs i fullmäktige. Beredningen av ett ärende kan ta tid för att fullmäktige ska få ett så rättvisande underlag som möjligt för sitt beslut och för att medborgarna ska ha möjlighet att följa ett ärende innan beslut.

Fler sätt du kan påverka i Örebro kommun

Kommunens ärenden och beslut är offentliga handlingar som du kan ta del av via orebro.se eller genom att kontakta kommunens servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se