Medborgardialog

Här listar vi de dialoger, enkäter och öppna möten som är aktuella just nu.

Tyck till om förslag på nya föreskrifter om avfallshanteringen

Kontakt: Hans Bengtsson, hans.bengtsson@orebro.se.

Vad tycker du om Örebro som cykelstad?

Cykelfrämjandets undersökning Cyklistvelometern.

Kontakt: Linnéa Lorinius, stadsbyggnad.trafik@orebro.se.

Tyck till om Kulturnämndens och Fritidsnämndens remiss för föreningsbidrag

Kontakt: Thomas Eek, thomas.eek@orebro.se.

Hur vill ni tillsammans utveckla Ölmbrotorp?

Medborgar­budget i Ölmbrotorp. Ölmbrotorpare fick lämna in förslag på hur Ölmbrotorp kan utvecklas och rösta. Flest röster fick förslag om utegym.

Kontakt: landsbygdsenheten@orebro.se.

Trygghetsmätning, Polisen och kommunen

Utskick till slumpvis utvalda medborgare.

Kontakt: Johanna Sollerman.

Remiss: Tydligare riktlinjer för uteserveringar ska värna en attraktiv stadsmiljö

Kontakt: samhallsbyggnad@orebro.se Sam 59/2022.

Hur ser du på tryggheten i Örebro kommun?

Kontakt: Johanna Sollerman, johanna.sollerman@orebro.se

Örebro kommun och Polisen i samarbete mot narkotika

Remiss angående förslag till strategi mot hemlöshet i Örebro

Kontakt: Anna Fogel, anna.fogel@orebro.se.

Bo och byggande på landsbygden

Kontakt: Landsbygdsenheten, landsbygdsenheten@orebro.se.

Presentation dialog Bo och byggande på landsbygden. Pdf, 6.8 MB.

Vad tycker du om servicen kring detaljplaner på samråd?

Kontakt: Agnes Levin, agnes.levin@orebro.se.

Tyck till om Lov Örebro

Kontakt: Maria Nyström, maria.nystrom@orebro.se.

Hur vill du utveckla Kilsmo och Anstorp?

Kontakt: Lena Norrström, lena.norrstrom@orebro.se.

Vad tycker du om Järntorget?

Analys av Järntorget - Att skapa ett tryggt och inkluderande torg Pdf, 31.6 MB.

Jämställd idrott – digital medborgardialog

Kontakt: Linda Carlsson, linda.a.carlsson@orebro.se.

Företagande på landsbygden under coronapandemin

Kontakt: Lena Norrström, lena.norrstrom@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se