Bli leverantör till Örebro kommun

Örebro kommun upphandlar varor och tjänster till kommunens förvaltningar och Örebro läns kommuner. Aktuella upphandlingar annonseras via en databas där du som leverantör kan lämna anbud.

Inköp genom upphandling

Örebro kommun köper varor och tjänster för drygt tre miljarder kronor per år. Vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen på 700 000 kr måste Örebro kommun göra en offentlig upphandling.

Det innebär att vi genom en databas annonserar ut en vara eller tjänst med ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas.

Örebro kommun använder elektronisk anbudsgivning (ansökan) via ett upphandlingssystem som heter Visma TendSign. Ansök i första hand elektroniskt via Visma TendSign, som du når från länken "Se aktuella upphandlingar" ovan.

När du går in första gången och ska lämna anbud/ansökan via sidan Aktuella upphandlingar, behöver du skapa ett användarnamn och lösenord genom att följa Visma Tendsign instruktioner om registrering. Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud.

Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen via sidan Aktuella upphandlingar.

Du som leverantör kan via Visma Tendsign prenumerera på upphandlingar inom ditt branschområde. Då skickas det automatiskt ett avisering när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler omfattar alla former av köp, hyra eller leasing av varor och tjänster samt entreprenader.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) styr vad som gäller för valfrihetssystem.

Konkurrensverkets webbplats kan du läsa mer om LOU, LOV och upphandlingsregler samt om domstolsavgöranden.

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (vanligtvis 3–4 år).

De fasta avtalsvillkoren kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, tillhandahållande av statistik osv. De fasta avtalsvillkoren gäller för alla beställningar som görs av Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: