Nu är nya bron vid Lindbacka bruk invigd

Sedan september 2023 har Örebro kommun arbetat med att byta ut bron över Svartån till bruksområdet i Lindbacka. Nu är arbetet färdigt och torsdagen den 11 april var det dags för festlig invigning av den efterlängtade bron.

Man står på bro och klipper blågult band

Kemal Hoso (S), ordförande Markplanerings- och exploateringsnämnden, klipper bandet och förklarar den nya bron vid Lindbacka bruk invigd.

Den tidigare betongbron dömdes ut vid inspektion år 2015 och har nu ersatts med en ny stål- och träbro, som liknar den bro som uppfördes cirka 1860 vid Lindbacka bruk.

– Det känns mycket bra att bron nu är färdig, säger projektledare Jens Gärskog. Med den nya bron på plats blir det enklare för örebroarna att besöka Lindbacka och den kulturmiljö som vi med den här bron bidragit till att lyfta fram.

Bron invigdes med tal och bandklippning av Kemal Hoso (S), ordförande Markplanerings- och exploaterings­nämnden.

På plats fanns också projektledaren för broarbetet, Jens Gärskog, tillsammans med kommun­ekolog Per Wedholm och Linn Hammar som är enhetschef för Fastighets­enheten på Miljö- och stadsbyggnads­förvaltningen, samt inbjudna representanter för de publika verksamheter som bedrivs vid Lindbacka bruk.

Man i svart jacka står framför bro

Jens Gärskog, projektledare för broarbetet vid Lindbacka.

Mer om arbetet

Under arbetet med broprojektet har Örebro kommun även utfört biotopskyddsåtgärder i åfåran innan och efter bron. Den tidigare dammen var ett hinder för vandringsfisk. Där har dämmande material och vegetation rivits ut, så att vattnets flöde inte längre begränsas i anslutning till bron.

Det återstår arbeten med rivning och erosions­skydd under bron samt biotopvårds­åtgärder nedströms Lindbacka, som kommer att utföras i juni.

– Att vi väntar tills dess beror dels på att det i nuläget är för höga flöden i ån, dels att vi inte vill störa djuren i vattendraget under perioden april–maj, säger Linn Hammar, enhetschef för Fastighetsenheten.

Dessa arbeten kommer inte påverka trafikanter, däremot kommer fastighetsägaren för Lindbacka bruk att stänga av och utföra arbeten på vägen genom bruksområdet i några veckor efter broinvigningen.

Mer om broarbetet.

Människor som plockar snittar på bord
Senast uppdaterad:
Publicerad: