VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Trygg skola

Skolan ska vara en trygg och säker plats där alla behandlas lika.

Om någon blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, ska du kontakta skolan. Samma gäller för dig som är förälder och som upplever att ditt barn blir illa behandlat. Vem du ska vända dig till och kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

Trygghetsplaner

I trygghetsplanen, som du också hittar på skolornas webbplatser, berättar varje skola hur man arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Så skapar vi trygghet i våra skolor

Våra kommunala skolors trygghetsarbete bygger på Örebro kommuns trygghetsvision där det står: ”Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar”.

Vårt trygghetsarbete sker i tre nivåer:

  • Det främjande arbetet som är en del i skolans uppdrag och innebär att skolan ska arbeta för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det är ett arbete som riktar sig till alla elever på skolan, utan att det finns något aktuellt problem.
  • Det förebyggande arbetet där vi, t.ex. genom att fråga eleverna om var och när de känner sig otrygga, kan upptäcka problem eller svårigheter på skolan och ta fram åtgärder för att lösa problemen.
  • Det åtgärdande arbetet som innebär att skolan enligt lag är skyldiga att utreda, dokumentera och ta fram en åtgärdsplan när man får reda på att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från skola till skola.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barn och elever får inte diskrimineras, trakasseras eller behandlas kränkande. Det finns reglerat i diskrimineringslagen och i skollagen.

Vad är diskriminering?

När skolan utan anledning behandlar en elev orättvist utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och skolans regler och rutiner.

Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Vad är trakasserier?

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Vad är kränkande behandling?

Uppträdanden som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Senast uppdaterad: 25 september 2020

Publicerad: 5 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se