VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

När du har plats på fritidshem

När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa.

Information om avgift och rätt till plats under coronapandemin

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga fritidshem. Då gäller följande:

 • Du behöver inte betala avgift för den tid ditt barn är hemma om rektor vädjar/uppmanar till att hålla barnet hemma på grund av personalbrist, eller om verksamheten stänger. Detta gäller dock INTE när ditt barn är hemma sjukt, ens med lindriga symtom, eller de två dagar extra som barnet ska vara hemma efter att ha blivit friskt.
 • Barnet förlorar inte sin plats även om hen är hemma i mer än 60 dagar om barnet är hemma för att rektor vädjat/uppmanat att hålla barnet hemma på grund av personalbrist eller på grund av stängning av verksamheten.

Mer information om när barn i skolan ska vara hemma.

Vilka barn erbjuds plats på fritidshem om skolorna/fritidshemmen stänger eller får personalbrist?

Barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att få fortsatt plats på fritidshem även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Mer information om samhällsviktig verksamhet.

Säga upp plats

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver den! Använd e-tjänsten som länkas ovan för att säga upp en plats på ett kommunalt fritidshem. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det datum uppsägningen skickas in till Örebro kommun. Uppsägningen kan godkännas först när båda vårdnadshavarna har signerat.

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. Uppsägningen måste göras digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett.

Om behov av plats på fritidshem uppstår igen ska du ansöka igen.

Barn som har en fritidshemsplats blir automatiskt utskrivna den 30 juni när de slutar skolår 6.

För att säga upp en plats på fristående fritidshem kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Byte till terminsplacering kräver ingen uppsägning

Om barnet har en vanlig placering på ett fritidshem och ska byta till en termins­placering behöver du inte säga upp platsen. Gör istället en ny ansökan och välj termins­placering som typ av placering. Den gamla platsen avslutas automatiskt när terminsplaceringen startar.

Lämna in schema på barnets tider

När ditt barn börjar på fritids ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets-/studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Blanketten Schema vistelsetid för barn i kommunal förskola och fritidshem hittar du på självservicesidan. Du kan också få den på skolan/fritidshemmet.

Meddela hushållets inkomst

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

I samband med att ditt barn får plats på fritidshem ska du meddela hushållets inkomstuppgifter, så att du får rätt avgift. Du som vårdnads­havare är även skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras.

Mer information om avgifter för fritidshem.

Om du inte arbetar eller studerar

Fritids erbjuds endast till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ditt barn har inte rätt till plats på fritids om du är föräldraledig eller arbetslös. Kontakta skolans rektor om ditt barn har särskilda behov av plats.

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Lämna telefonnummer och adress så att vi alltid kan nå dig. Kom ihåg att uppdatera dem om ni byter telefonnummer eller flyttar.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. De flesta fritidshem har öppet mellan kl. 6.30 och 18.30.

Om ditt barn behöver omsorg på helger, före kl. 6 eller efter kl. 18.30 på vardagar kan du ansöka om plats i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Studiedagar

Varje termin har personalen i kommunala fritidshem studiedagar vid ett eller flera tillfällen. Då är fritidshemmet stängt. Om du inte har möjlighet att lösa barnomsorgen de dagarna så ordnar vi tillfälliga alternativ. Meddela personalen i god tid om du behöver barnomsorg.

Dagar 2020 då fritidshemmen är stängda:

 • fredag 24 januari
 • fredag 12 juni
 • torsdag–fredag 13–14 augusti
 • måndag 26 oktober.

Helgdagar

Kommunala fritidshem är stängda under helgdagar och vissa aftnar.

Helgdagar och aftnar 2020 då fritidshemmen är stängda:

 • måndag 6 januari (Trettondag jul)
 • fredag 1 maj
 • torsdag 21 maj (Kristi himmelsfärd)
 • torsdag–fredag 24–25 december (julafton, juldagen)
 • torsdag 31 december (nyårsafton).

Lovdagar

När skolan har lovdag är fritids öppet. Här kan du se skolans lovdagar.

Sammanslagning

Under sommaren kan fritidshem slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Byta skola och fritidshem – skicka in en ny ansökan

Om ditt barn byter skola, ska du skicka in en ny ansökan om fritidsplats till den nya skolan. Du ansöker om fritidsplats via e-tjänsten Ansök till fritidshem.

Avgifter

Grundavgiften för att ha ett barn på fritidshem är 2 procent av familjens månadsinkomst. Terminsplacering kostar 400 kr per termin. Samma regler för avgifter gäller för fritidshem som för övriga verksamheter inom barnomsorgen. Mer information om avgifter.

Du kan betala fakturan med autogiro eller e-faktura. Mer information om autogiro och e-faktura.

Senast uppdaterad: 2 april 2020

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se