På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

När du har plats på fritidshem

När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa.

Säga upp plats

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver den! Använd e-tjänsten som länkas ovan för att säga upp en plats på ett kommunalt fritidshem. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det datum uppsägningen skickas in till Örebro kommun. Uppsägningen kan godkännas först när båda vårdnadshavarna har signerat.

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. Uppsägningen måste göras digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett.

Om behov av plats på fritidshem uppstår igen ska du ansöka igen. Det går bra att säga upp platsen om barnet under en period inte behöver den och sedan ansöka om plats igen, till exempel om platsen inte behövs under sommaren.

Barn som har en fritidshemsplats blir automatiskt utskrivna den 30 juni när de slutar skolår 6.

För att säga upp en plats på fristående fritidshem kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Byte till terminsplacering kräver ingen uppsägning

Om barnet har en vanlig placering på ett fritidshem och ska byta till en termins­placering behöver du inte säga upp platsen. Gör istället en ny ansökan och välj termins­placering som typ av placering. Den gamla platsen avslutas automatiskt när terminsplaceringen startar.

Lämna in schema på barnets tider

När ditt barn börjar på fritids ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets-/studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Blanketten Schema vistelsetid för barn i kommunal förskola och fritidshem hittar du på självservicesidan. Du kan också få den på skolan/fritidshemmet.

Meddela hushållets inkomst

När ditt barn börjar på fritidshemmet ska du fylla i en blankett där du fyller i hushållets inkomstuppgifter, så att du får rätt avgift. Du som vårdnads­havare är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras. Använd blanketten Inkomstredovisning, som du hittar på självservicesidan. Du kan också få blanketten på skolan/fritidshemmet.

Mer information om avgifter för fritidshem.

Om du inte arbetar eller studerar

Fritids erbjuds endast till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ditt barn har inte rätt till plats på fritids om du är föräldraledig eller arbetslös. Kontakta skolans rektor om ditt barn har särskilda behov av plats.

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Lämna telefonnummer och adress så att vi alltid kan nå dig. Kom ihåg att uppdatera dem om ni byter telefonnummer eller flyttar.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. De flesta fritidshem har öppet mellan kl. 6.30 och 18.30.

Om ditt barn behöver omsorg på helger, före kl. 6 eller efter kl. 18.30 på vardagar kan du ansöka om plats i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Studiedagar

Varje termin har personalen i kommunala fritidshem studiedagar vid ett eller flera tillfällen. Då är fritidshemmet stängt. Om du inte har möjlighet att lösa barnomsorgen de dagarna så ordnar vi tillfälliga alternativ. Meddela personalen i god tid om du behöver barnomsorg.

Studiedagar hösten 2019:

  • torsdag–fredag 15–16 augusti
  • måndag 28 oktober

Helgdagar

Kommunala fritidshem är stängda under helgdagar.

Helgdagar hösten 2019:

  • onsdag–torsdag 25–26 december

Lovdagar

När skolan har lovdag är fritids öppet. Här kan du se skolans lovdagar.

Sammanslagning

Under sommaren kan fritidshem slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Byta skola och fritidshem – skicka in en ny ansökan

Om ditt barn byter skola, ska du skicka in en ny ansökan om fritidsplats till den nya skolan. Du ansöker om fritidsplats via e-tjänsten Ansök till fritidshem.

Avgifter

Grundavgiften för att ha ett barn på fritidshem är 2 procent av familjens månadsinkomst. Terminsplacering kostar 400 kr per termin. Samma regler för avgifter gäller för fritidshem som för övriga verksamheter inom barnomsorgen. Mer information om avgifter.

Du kan betala fakturan med autogiro eller e-faktura. Mer information om autogiro och e-faktura.

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se