På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. EFF - Enheten för flerspråkighet, tillhandahåller modersmålsundervisning och studie­hand­ledning på modersmål för elever i alla skolor i Örebro kommun, både kommunala och friskolor.

Innehåll på sidan

Ansök om undervisning i modersmål

Ansökan lämnas till expeditionen på elevens skola.
Grundskola: ansökan gäller för hela tiden i grundskolan, årskurs 1–9.
Gymnasiet: ansökan görs inför varje läsår.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket. På gymnasiet krävs goda kunskaper.

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att Örebro kommun ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • elevens rektor har godkänt ansökan,
  • det finns minst fem elever som beviljats undervisning i språket och
  • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

I Sverige är de nationella minoritets­språken samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch. I Örebro kommun har man beslutat att även hantera det svenska tecken­språket som ett nationellt minoritets­språk.

Elever med dessa ­språk har rätt till modersmåls­undervisning även om språket inte är elevens dagliga umgänges­språk i hemmet.
Elever på grundskolan behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Kravet på att det ska finnas minst fem elever som beviljats undervisning i språket gäller inte heller. På gymnasiet krävs goda kunskaper i språket (minst betyg E årskurs 9).

Undervisning i flera språk

En elev som har flera modersmål kan bara få modersmålsundervisning i ett av språken. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Betyg i ämnet modersmål

Elever på grundskolan läser ämnet modersmål utanför ordinarie schema. Betyg ges från årskurs 6.

På gymnasiet läses modersmål oftast utanför ordinarie schema, men kan i vissa fall läsas i stället för ett modernt språk. Kontakta skolans SYV för mer information. Betyg ges i 3 kurser:

  • Modersmål 1,
  • Modersmål 2 och
  • Aktiv flerspråkighet.

Varje kurs är 100 poäng.

Sluta med modersmålsundervisning

Om eleven ska sluta med modersmålsundervisningen ska elevens skola meddelas. Lämna avbeställningsblanketten på skolans expedition.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet innebär att eleven kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra eleven behärskar det svenska språket. Det är elevens rektor som avgör om eleven behöver studie­hand­ledning.

Mer information för skolor som beställer studiehandledning finns här.

Bra utveckling för barn som får modersmålsundervisning

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Att utveckla sitt modersmål när man är barn ökar chansen att man blir tvåspråkig och bättre klarar av andra skolämnen.

Dokument och länkar

Här hittar du dokument med riktlinjer och länkar till sidan om Nationella minoriteter och minoritetsspråk samt Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson