Luftkvalitetsmätningar

Dagliga mätningar av luftkvaliteten i Örebro centrum.

Utgivare

Teknik- och serviceförvaltningen.

Verksamhetsområde

Luftkvalitetsmätningar.

Beskrivning

Dagliga luftkvalitetsmätningar (PM10) för Örebro centrum i olika format (mätplats Rudbecksgatan utanför Rudbecksskolan). Informationen presenteras också på orebro.se. Det finns även en visualisering av data i form av en png-bild:

Ett diagram över luftkvaliteten i Örebro

Adress

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

2012-11-29 och framåt.

Uppdateringsfrekvens

Varje dygn

Avgift

Fritt från avgifter

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

  • Csv
  • Xls
  • Xml (varav 1 (EEA) är en internationell standard)
  • Png

Storlek

Ca 1 MB.

Begränsningar

Det finns inga kända begränsningar.

Kvalitet

Tre stjärnor

Senast uppdaterad:
Publicerad: