Om Örebro kommun i Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada har en stor mängs data som kommuner skickat till olika myndigheter som SCB, Skolverket och Socialstyrelsen. Innehållet är väldigt varierat men nedan kan du enkelt få koll på den data som finns och avgöra om den är intressant för dig.

Utgivare

Statistiken kommer från bl.a. SCB, Skolverket och Socialstyrelsen.

Verksamhetsområde

Stora delar av kommunens verksamhet men respektive myndighet är utgivare av de enskilda datakällorna.

Beskrivning

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada har en stor mängs data som kommuner skickat till olika myndigheter som SCB, Skolverket och Socialstyrelsen. Innehållet är väldigt varierat men nedan kan du enkelt få koll på den data som finns och avgöra om den är intressant för dig.

Adress

Se nedan

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

Varierande.

Uppdateringsfrekvens

Varierande

Avgift

Fritt från avgifter

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

Api

Storlek

Varierande beroende på anrop.

Begränsningar

Data skickas in till respektive myndighet utifrån nationella perspektiv. Ofta finns det mer information inom respektive område hos respektive verksamhet inom kommunen.

Kvalitet

Fyra stjärnor

 
Senast uppdaterad:
Publicerad: