Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser

Information om inkomna fakturor till kommunen. Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter, utan bara hur fakturan är bokförd.

Beskrivning

Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

  • Kolumn A – Förvaltning som fakturan är bokförd på
  • Kolumn B – Leverantörens namn
  • Kolumn C – Leverantörens organisationsnummer
  • Kolumn D – Fakturanummer
  • Kolumn E – Konto som fakturan är bokförd på
  • Kolumn F – Konterat belopp exkl. moms

Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.

Fakturor

Kontoklasser

Utgivare

Uttaget hanteras av Ekonomiavdelningen på Kommunledningsförvaltningen.

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

Från och med januari 2018 och uppdateras löpande månadsvis.

Avgift

Kopior av inkomna leverantörsfakturor kan beställas till en kostnad via Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se upp till tio år bakåt i tiden.

Servicecenter behöver veta för vilken/vilka leverantörer och/eller kontoklass/konto samt för vilken tidsperiod kopiorna ska tas fram.

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

Excel-arbetsbok (*.xlsx).

Begränsningar

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter, utan bara hur fakturan är bokförd.

Enskilda firmatecknare tas bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen.

Fakturor till Socialförvaltningen finns med sedan maj 2021 men inte historiskt.

Kvalitet

Två stjärnor

Kontakt

Örebro kommuns servicecenter

Senast uppdaterad:
Publicerad: