Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser

Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för socialtjänsten. Själva fakturabilden finns inte med, utan bara hur fakturan är bokförd. Enskilda firmatecknare tas också bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen.

Beskrivning

Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

  • Kolumn A – Förvaltning som fakturan är bokförd på
  • Kolumn B – Leverantörens namn
  • Kolumn C – Leverantörens organisationsnummer
  • Kolumn D – Fakturanummer
  • Kolumn E – Konto som fakturan är bokförd på
  • Kolumn F – Konterat belopp exkl. moms

Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Kopior av inkomna leverantörsfakturor kan beställas till en kostnad via Servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se upp till tio år bakåt i tiden. De behöver veta för vilken/vilka leverantörer och/eller kontoklass/konto samt för vilken tidsperiod kopiorna ska tas fram.

Fakturor

Kontoklasser

Utgivare

Uttaget hanteras av Ekonomiavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen.

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

Från och med januari 2018 och uppdateras löpande månadsvis.

Avgift

Fakturadata från tidigare år kan beställas fritt från avgift och levereras i samma format som publiceras på denna sida.

Faktura kopior (fakturabilder som inte är sekretessklassade) kan lämnas ut till en kostnad efter godkännande av upphandlingsenheter.

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

Excel-arbetsbok (*.xlsx).

Begränsningar

Fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem som är sekretessbelagda finns inte med i materialet.

Enskilda firmatecknare tas bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen.

Kvalitet

Två stjärnor

Kontakt

Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!