Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser

Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för de som är sekretessklassade, till exempel en del från vård och socialtjänst. Själva fakturan finns inte med men all data om dem.

Beskrivning

Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

  • Kolumn A – Förvaltning som fakturan är bokförd på
  • Kolumn B – Leverantörens namn
  • Kolumn C – Leverantörens organisationsnummer
  • Kolumn D – Fakturanummer
  • Kolumn E – Konto som fakturan är bokförd på
  • Kolumn F – Konterat belopp exkl. moms

Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Kopior av inkomna leverantörsfakturor kan beställas från Fakturacentralen via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se upp till tio år bakåt i tiden. De behöver veta för vilken/vilka leverantörer och/eller kontoklass/konto samt för vilken tidsperiod kopiorna ska tas fram.

Fakturor

Fakturor i excel-format
Fakturor i csv-format

Kontoklasser

Kontoklasser 2019
Kontoklasser 2018
Kontoklasser 2017
Kontoklasser 2016
Kontoklasser 2015
Kontoklasser 2014
Kontoklasser 2013
Kontoklasser 2012
Kontoklasser 2011
Kontoklasser 2010

Utgivare

Uttaget hanteras av redovisningsenheten på Kommunstyrelseförvaltningen.

Verksamhetsområde

Hela kommunens verksamhet, förutom fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda.

Adress

Se nedan

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

Från och med januari 2010 och uppdateras löpande månadsvis.

Uppdateringsfrekvens

Månadsvis

Avgift

Fritt från avgifter

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

Som csv (äldre filer) samt xls (nyare och kommande filer).

Storlek

Mellan 4-6 MB per månad.

Begränsningar

Fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda finns inte med i materialet.

Kvalitet

Två stjärnor

Kontakt

019-21 10 00 Örebro kommuns servicecenter
ekonomistod@orebro.se

Senast uppdaterad: 13 november 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?