Glomman, förlängning av gång- och cykelbana

Karta över gång- och cykelväg Glomman

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga ut den gång- och cykelbana som idag slutar vid Stenåsvägen, över Norrköpingsvägen till Saxons väg. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya passagepunkter.

Hur påverkar det mig?

En ny gång- och cykelväg på sträckan kommer bidra till att det blir tryggare och säkrare att gå och cykla längs Glomman, vilket möjliggör säkrare och snabbare cykelresor mellan Brickebacken och Adolfsberg.

Varför utförs gatuarbetet?

Den som vill cykla eller gå mellan Adolfsberg och Brickebacken är idag hänvisad till blandtrafik på Glomman. Att gå och cykla i blandtrafik på Glomman är inte trafiksäkert då hastigheten är reglerad till 50 km/h och då andelen tung trafik är stor.

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Genom att bygga ut gång- och cykelbanan längs Glomman öka tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet beräknades vara färdigt vintern 2020. Arbetet är nu pausat på grund av reviderad investeringsbudget, men planeras återupptas och färdigställas 2023.

Kontaktperson

Andreas Ahlstam, 019-21 10 00, andreas.ahlstam@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!