Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2024 och uppdateras fortlöpande.

Upphandlingsenheten ansvarar för inköpsprocessen av varor, tjänster och entreprenader i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande annonserade upphandlingar för ramavtal och objekt. Upphandlingsbehov kan uppstå snabbt vilket ibland kan medföra att upphandlingar saknas i upphandlingsplanen.

Upphandlingsplanen är ett stöd till leverantörer som vill lämna anbud till Örebro kommun och kan förändras beroende på bland annat politiska beslut. Upphandlingar kan tillkomma eller tas bort vid prioriteringar.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som är utannonserade just nu.

Upphandlingsplan 2024

Administrativa och externa tjänster 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1FastighetsmäklareRamavtal
Q1Restauratör KulturkvarteretAvtal
Q1Brukarundersökningar skolanAvtal
Q2Tjänster till HJB-teaternAvtal
Q3VäxtserviceRamavtal

Byggnader 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1Upphandling av vatten- och brandskadehantering samt rivning och saneringRamavtal
Q1Golv- och mattläggningstjänsterRamavtal

Facility management och lokalhyra 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1LokalvårdRamavtal
Q2Mottagning förorenad jordRamavtal


Fordon, maskiner och transport 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1FordonsavyttringRamavtal
Q1Reservdelar till sopmaskinerRamavtal
Q1Däck och Däckservice 2019Ramavtal


IT och telekommunikation 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1

Upphandling av installation och service av kallelselarm

Avtal

Q2

Hörselteknisk utrustning

Ramavtal


Livsmedel 2024

Period

Upphandling

Typ

Q2Teknisk service på storköksmaskinerRamavtal
Q3Matportionsformar & förslutningsmaskinerRamavtal
Q3Färskt brödRamavtal
Q3Färskt brödRamavtal
Q3Glutenfritt sortimentRamavtal
Q2KaffeRamavtal
Q3Skafferiavtal landsbygdRamavtal


Omsättningsvaror 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1

Vägmärken och trafikavstängningsmaterial


Ramavtal

Q2Djurfoder - spannmål och höRamavtal
Q1Arbetskläder och skorRamavtal
Q2FrisörprodukterRamavtal
Q2Laboratorieutrustning och kemikalier för skolanRamavtal
Q2SjukvårdsmaterialRamavtal
Q3Kontor- och skolmaterialRamavtal
Q3Kuvert och brevpåsarRamavtal
Q3TräslöjdsvirkeRamavtal
Q3Växter och snittblommorRamavtal


Tekniska anläggningar 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1El-konstruktion/AutomationRamavtal


Tekniska konsulter 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1Byggledare och besiktningsman gatu, park och VA

Ramavtal

Q1Byggledare, projektledare och besiktningsman bro och konstruktionsbyggnader

Ramavtal

Q1Plankonsult, för fysiska planeringstjänster för Detaljplanering och översiktlig planering.

Ramavtal


Vård och omsorg 2024

Period

Upphandling

Typ

Q1

TrygghetslarmAvtal

Q3

Vård och behandling för vuxna missbrukareRamavtal

Q3

Enstaka platser i socialpsykiatrinRamavtal


Väg, mark och markanläggning 2024

Period

Upphandling

Typ

Q4

Grönyteskötsel - ParkRamavtal

Q1

Gång- och cykelbro KarlslundObjekt

Q1

VägmarkeringRamavtal

Q2

Trafiksignalanläggningar - Drift och underhållRamavtal

Q2

SnöröjningRamavtal


Senast uppdaterad:

Publicerad: