På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande.

 Upphandlingsenheten ansvarar för inköpsprocessen av varor, tjänster och entreprenader i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande annonserade upphandlingar för ramavtal och objekt. Upphandlingsbehov kan uppstå snabbt vilket ibland kan medföra att upphandlingar saknas i upphandlingsplanen.

Upphandlingsplanen är ett stöd till leverantörer som vill lämna anbud till Örebro kommun och kan förändras beroende på bland annat politiska beslut. Upphandlingar kan tillkomma eller tas bort vid prioriteringar.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som är utannonserade just nu.

Upphandlingsplan 2021

Period

Upphandling

Typ

Q3

Hö, hösilage, ensilage

Ramavtal

Q3

Foder - spannmål, kraftfoder

Ramavtal

Period

Upphandling

Typ

Q2

Ny deponianläggning

Objekt

Q2

Gällersta kyrkby

Objekt

Q1

Mosjö skola, om- och tillbyggnad

Objekt

Q2

Annelund Ekeby Almby

Objekt

Q4

Muddring av Hjälmaren

Objekt

Q4

Färdigställande av Ulsavilagatan Tn 80/2013

F.K


Period

Upphandling

Typ

Q3

Konsulttjänst skatterådgivning/revision

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Litteratur för t ex bibliotek (Litteratur 2016) SKL

Ramavtal

Q2

E-litteratur (E-litteratur 2017)

Ramavtal

Q2

Möbler till vårdboendet Kornellen

Objekt

Q3

Möbler för kontor och offentlig miljö (kontorsmöbler, konferensmöbler, möbler för offentlig miljö, belysning)

Ramavtal

Q3

Möbler för äldre och funktionshindrade

Ramavtal

Q3

Upphandling av installation och service av kallelselarm

Ramavtal

Q4

Gymnastik och idrottsmaterial

Ramavtal

Q3

Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q3

Prenumerationstjänster, Prenax

Ramavtal

Q3

NKI-leverantör

Ramavtal

Q3

Föreläsare - mänskliga rättigheter

Ramavtal

Q3

Digital HBTQ-certifiering

Ramavtal

Q3

Juridiska tjänster (Juridiska tjänster 2016)

Ramavtal

Q2

Försäkringsmäklare

Ramavtal

Q2

Bemanningstjänster chefer/HR/Ekonomi

Ramavtal

Q2

Konsulttjänster handledning/coachning arbetsgrupp/ledningsgrupp/individuell

Ramavtal

Q2

Rekryteringstjänster

Ramavtal

Q2

Teckentolktjänster

Ramavtal

Q4

Tryckeritjänster

Ramavtal

Q3

Arbetsmiljötjänster

Avropsavtal

Q2

Organisationskonsulter handledning för personal inom socialtjänsten

Ramavtal

Q3

Processledning och organisationsutveckling

Ramavtal

Q2

Konstkonsult

Ramavtal

Q2

Kontaktgård för jordbruksutbildning

Ramavtal

Q4

Digitalisering för seniorer med nysvenska ungdomar som stöd

Ramavtal

Q3

Distanskurser komvux

Ramavtal

Q2

Ärendehandledning

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

System för skolansökan

Avtal

Q2

Digitalisering fysiskt material

Ramavtal

Q2

Mobiltelefoner

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Taxiresor

Ramavtal

Q3

Bussresor

Ramavtal

Q3

Dagkonferenser

Ramavtal

Q3

Flerdagskonferenser

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Södra infarten-renovering av bro och tunnel. Konsultupphandling

Objekt

Q2

Tillståndsansökan m.m. inför muddring

F.K

Q2

Flödesmätning i spillvattennätet i Örebro

Ramavtal

Q1

Östra Mark Almby 12:56 m.fl.

Objekt

Q3

Ramavtal, Projektör VA, Gata och Park

Ramavtal

Q2

Besiktning av lyftanordningar m.m.

Ramavtal

Q2

Projekt- och byggledning samt besiktning : BYGG

Ramavtal

Q1

Konsulttjänst byggnadskonstruktör

Ramavtal

Q1

Geoteknik

Ramavtal

Q3

Konsulttjänst Akustik

Ramavtal

Q4

Konsulttjänst Landskapsarkitektur och stadsmiljöfrågor, inkl. skissuppdrag

Ramavtal

Q4

Konsulttjänst VVS

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Restaurangbesök

Ramavtal

Q2

Catering - leverans av och service kring färdiglagad mat

Ramavtal

Q3

Husdjursbutik - foder m.m.

Ramavtal

Q3

Lilla frukt, grönt och mejeri

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q3

Köksutensilier

Ramavtal

Q3

Storköksutrustning

Ramavtal

Q3

Storköksutrustning - stekbläck

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Trygghetslarm

Ramavtal

Q2

Konsultstöd KPB (Kostnad per brukare)

Avtal

Q4

MI-utbildning

Ramavtal

Q2

Vård och behandling för Barn och Ungdom

Ramavtal

Q2

Enstaka platser i socialpsykiatrin

Ramavtal

 

Period

Upphandling

Typ

Q2

Bilpool

Ramavtal

Q3

Säkerhetsbesiktning av gymnastiksalar

Ramavtal

Q3

Plockanalyser

Ramavtal

Q3

Ramavtal Lokalvård

Ramavtal

Q1

Snöröjning

Ramavtal

Q2

Ombyggnad/upprustning av P1 och slammottagning Skebäcksverket

Objekt

Q2

Mekanisk slamförtjockare

Objekt

Q2

Broserviceavtal/ Mindre reparationer Bro

Ramavtal

Q3

Industrispår EL/Kontaktledning. (Spår/signal)

Ramavtal

Q3

Förvaltningsavtal KumBro

Ramavtal

Q3

Måleritjänster

Ramavtal

Q3

VVS-service

Ramavtal

Q4

Skadedjursbekämpning

Ramavtal

Q1

Avfallsförbränning

Ramavtal


Period

Upphandling

Typ

Q3

Reservdelar till fordon upp till 3,5 ton

Ramavtal

Q3

Container till återvinningscentral

Ramavtal

Q3

Avfallsäckar och avfallspåsar

Ramavtal

Q3

Cyklar, elcyklar och lådcyklar

Ramavtal

Q2

Kemikalier till VA-verksamheten (Län)

Ramavtal

Q2

Park och lekplatsutrustning

Ramavtal

Q2

Väg och dammsalt

Ramavtal

Q2

Hyra av rörspräckningsutrustning

Ramavtal

Q2

Elmaterial och ljuskällor

Ramavtal

Q2

Stenmaterial (kantsten, plattor, gatsten etc)

Ramavtal

Q1

Vattenmätare + tillbehör och reservdelar

Ramavtal

Q2

Överföringsledningar Ervalla-Hovsta (VA Material)

Objekt

Q2

Överföringsledning Örebro-Glanshammar

Objekt

Q1

Mätinstrument

Ramavtal

Q2

Stålhandelsvaror

Ramavtal

Q1

Färghandelsvaror

Ramavtal

Q2

Sommarblommor, perenner och buskar

Ramavtal

Q2

Jord och gödsel samt övriga tillbehör (säckar, käppar, band) trädgårdsredskap, bevattningssäckar

Ramavtal

Q3

24–årsgåva

Ramavtal

Q2

Julgåva

Ramavtal

Q2

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018.

Avropsavtal


Period

Upphandling

Typ

Q2

Brandsläckningsutrustning

Ramavtal

Q3

Förmånscyklar

Avtal


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson