VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande.

 Upphandlingsenheten ansvarar för inköpsprocessen av varor, tjänster och entreprenader i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande annonserade upphandlingar för ramavtal och objekt. Upphandlingsbehov kan uppstå snabbt vilket ibland kan medföra att upphandlingar saknas i upphandlingsplanen. Upphandlingsplanen är ett stöd till leverantörer som vill lämna anbud till Örebro kommun och kan förändras beroende på bland annat politiska beslut. Upphandlingar kan tillkomma eller tas bort vid prioriteringar.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla upphandlingar som är utannonserade just nu.

Upphandlingsplan 2021

Period

Upphandling

Q2

Hö, hösilage, ensilage

Q2

Foder - spannmål, kraftfoder


 


Period

Upphandling

Q1

Ny deponianläggning

Q2

Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC

Q1

Stora Hjortstorp

Q2

Gällersta kyrkby

Q1

Mosjö skola, om- och tillbyggnad

Q2

Ny vattenledning från Skråmsta till Ekersvägen (Ekersrondellen)

Q2

Annelund Ekeby Almby

Q4

Muddring av Hjälmaren

Q1

BRT (Bus Rapid Transit) etapp 1 Entreprenad

Q4

Färdigställande av Ulsavilagatan Tn 80/2013


Period

Upphandling

Q2

Konsulttjänst skatterådgivning/revision


Period

Upphandling

Q1

Solskydd och mörkläggning

Q1

Upphandling av kallelselarm, Kornellen

Q1

Elmaterial och ljuskällor, konsumentnära

Q1

Kuvert och brevpåsar

Q1

Lek-, hobbymaterial och barnvagnar

Q2

Litteratur för t ex bibliotek (Litteratur 2016) SKL

Q2

E-litteratur (E-litteratur 2017)

Q2

Hyrinstrument

Q2

Möbler till vårdboendet Kornellen

Q2

Inkontinensmaterial

Q3

Möbler för kontor och offentlig miljö (kontorsmöbler, konferensmöbler, möbler för offentlig miljö, belysning)

Q3

Möbler för äldre och funktionshindrade

Q3

Upphandling av installation och service av kallelselarm

Q3

Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial

Q4

Gymnastik och idrottsmaterial


Period

Upphandling

Q1

Inläsning Talböcker

Q2

Försäkringsmäklare

Q2

Bemanningstjänster chefer/HR/Ekonomi

Q2

Konsulttjänster handledning/coachning arbetsgrupp/ledningsgrupp/individuell

Q2

Rekryteringstjänster

Q2

Teckentolktjänster

Q2

Organisationskonsulter handledning för personal inom socialtjänsten

Q3

Prenumerationstjänster, Prenax

Q3

Arbetsmiljötjänster

Q3

Processledning och organisationsutveckling

Q4

Terminalglasögon

Q4

Konsultstöd för mänskliga rättigheter

Q4

Tryckeritjänster

2021

Juridiska tjänster (Juridiska tjänster 2016)


Friskvårdsadministration


Period

Upphandling

Q1

Citrix

Q1

CA Broadcom Förvaltning och specialisstöd SDM och servicekatalog Tidigare: Utveckling av CA Service Catalog

Q1

System för trygghetslarm och larmmottagning

Q1

Mobiltelefoner

Q1

System för skolansökan

Q2

Låneautomat bibliotek

Q3

System för ersättning skolpeng


Kvalitetsledningssystem Vård och omsorg

2021

Programvara som molntjänst


Period

Upphandling

Q1

Resebyråtjänster

2021

Taxiresor

2021

Dagkonferenser

2021

Flerdagskonferenser


Period

Upphandling

Q1

Stadsdelsanalys/platsanalys ink. dialog Helhetsanalys Järntorget

Q1

Södra infarten-renovering av bro och tunnel. Konsultupphandling

Q1

Tillståndsansökan mm inför muddring

Q1

Östra Mark Almby 12:56 m.fl.

Q1

Ramavtal Flödesmätning i spillvattennätet i Örebro (Varberga/Hjärsta, Vintrosa/Latorp)

Q1

Besiktning av lyftanordningar mm

Q1

Konsulttjänst byggnadskonstruktör

Q1

Geoteknik

Q1

Konsulttjänster mark- och fastighetsvärdering

Q2

Flödesmätning i spillvattennätet i Örebro (Varberga/Hjärsta,

Q2

Ramavtal för brunnsinventering

Q2

Projekt- o byggledning samt besiktning : BYGG

Q2

Projektledning, VA, mark, park och gata, Konstruktion, projekt- o byggledning, brokompetens

Q3

Landskapsarkitektur och stadsmiljöfrågor, inkl skissuppdrag

Q3

Konsulttjänst: akustik

Q4

Konsulttjänst VVS


Period

Upphandling

Q1

Grossistupphandling Örebro

Q1

Grossistupphandling länet - Sydnärke

Q1

Restaurangbesök

Q1

Catering - leverans av och service kring färdiglagad mat

Q1

Cafésortiment

Q1

Restaurang - måltider för avhämtning

Q2

Husdjursbutik - foder m.m.

Q2

Frukt & grönt, potatis & rotfrukter

Q3

Lilla frukt, grönt o mejeri


Period

Upphandling

Q2

Kökutensilier

Q3

Storköksutrustning

Q3

Storköksutrustning - stekbläck


Period

Upphandling

Q1

Drogtester socialtjänsten

Q1

Praktiskt stöd i föräldraskapet

Q1

Enstaka platser i socialpsykiatrin

Q2

Konsultstöd KPB (Kostnad per brukare)

Q2

Kvinnohuset (nytt avtal)

Q2

Trygghetslarm

Q3

Vård och behandling för Barn och Ungdom

Q4

MI-utbildningPeriod

Upphandling

Q1

Skötsel av sluss samt broöppning

Q1

Utbyte av PLC Skebäcksbron

Q1

Ramavtal: Bevattning av uteväxter

Q1

Vägslåtter

Q1

Snöröjning

Q1

Ombyggnad/upprustning av P1 och slammottagning Skebäcksverket

Q1

Mekanisk slamförtjockare

Q1

Broserviceavtal/ Mindre reparationer Bro

Q1

Fosforfilterhantering

Q1

Ramavtal städning och grönyteskötsel - Ånnaboda Friluftslivsanläggning

Q1

Matlådor daglig verksamhet

Q1

Avfallsförbränning

Q3

Ramavtal Lokalvård

Q3

Industrispår EL/Kontaktledning. (Spår/signal)

Q3

Förvaltningsavtal KumBro

Q3

Serviceavtal brandlarmsanläggningar

Q4

Service/reparationer cyklar och arbetsmaskiner, typ gräsklipparePeriod

Upphandling

Q1

Reservdelar till fordon upp till 3,5 ton

Q1

Alkolås

Q1

Elmaterial och ljuskällor

Q1

Vattenmätare + tillbehör och reservdelar

Q1

Mätinstrument

Q1

Färghandelsvaror

Q2

Kemikalier till VA-verksamheten (Län)

Q2

Park och lekplatsutrustning

Q2

Väg och dammsalt

Q2

Hyra av rörspräckningsutrustning

Q2

Stenmaterial (kantsten, plattor, gatsten etc)

Q2

Överföringsledningar Ervalla-Hovsta (VA Material)

Q2

Överföringsledning Örebro-Glanshammar

Q2

Stålhandelsvaror

Q2

Ramavtal Sommarblommor/Perenner/buskar

Q2

Jord och gödsel och övriga tillbehör (säckar, käppar, band) trädgårdsredskap, bevattningssäckar

Q3

Container till återvinningscentral

Q3

Avfallsäckar och avfallspåsar


Period

Upphandling

Q2

Brandsläckningsutrustning

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson