E-handel

Örebro kommun arbetar aktivt med e-handel med ramavtalsleverantörer för att effektivisera inköp av varor och tjänster. I dagsläget har vi ett 50-tal avtal i vår Inköpsportal Marknadsplats.

Fördelar med e-handel

  • Leverantörer ges en direkt anslutning till Örebro kommuns e-handelssystem.
  • Tid och kostnader besparas för administration och fakturering.
  • Beställare kan enkelt ta del av vilka produkter som ingår i avtalet.
  • Vi använder oss av samordnad varudistribution i syfte att uppnå lägre kostnader och färre transporter som gynnar både miljö och trafiksäkerhet.

Standardiserad e-handel

Användning av e-handel innebär att Örebro kommun avser att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan er som leverantör och oss som köpare.

Standarder enligt Single Face To Industri (SFTI)

Örebro kommun följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). Dessa är väletablerade på marknaden, baseras på öppna och internationella standarder och lämpar sig för olika inköpssituationer.

Du kan kostnadsfritt ställa frågor till SFTI tekniska kansli via tekniskt.kansli@skl.se.

En digital sammanhållen inköpsprocess

Örebro kommun har skapat en förstärkt upphandlings- och inköpsorganisation i syfte att förenkla och utveckla E-handeln. Vi vill med detta uppnå en sammanhållen elektronisk hantering genom hela inköpsprocessen, från behov till betalning.

När inköpssystem och ekonomisystem integreras får man en större möjlighet att följa upp exempelvis avtalstrohet och identifiera felaktiga faktureringar med mera. Nya sammanhållna digitala systemstöd utvecklar oss till en ännu mera inköpsmogen organisation.

Kontakt

Om du har frågor om kommunens e-handel kan du kontakta Upphandlingsenheten via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: