Utvecklingsförslag för Stora Hyddan

Planhandling

Ärendenummer

Sam 552/2018

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar Stora Hyddan och är beläget söder om Gustavsviks camping.

Kartbild i grönt med Stora Hyddan markerat.

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget för området söder om Gustavsviks camping är att översiktligt beskriva planeringsförutsättningarna för detta områdets utveckling i den växande staden och hur denna bör anpassas till den lands- och stadsbygdskaraktär samt kulturmiljö som finns i landskapet idag.

Härigenom uppfylls övriga syften med utvecklingsförslaget, att dels konkret bidra med planeringsunderlag till översiktsplanen, dels ge stöd åt kommande detaljplanering i området.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontaktperson

Niklas Fallgren, planerare.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: