Utvecklingsförslag för området Klosterbacken

Planhandling

Ärendenummer

Sam 487/2017.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar Kloster­backsområdet. Förlängning av staden längs Östra Bangatan.

Utvecklingsförslag Klosterbacken

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget av Klosterbacksområdet bygger på en målbild om att omvandla Klosterbacksområdet till en del av Örebros innerstad.

Genom att utveckla området med en mer stadsmässig struktur sker en förlängning av staden norrut och de norra stadsdelarna blir en mer integrerad del av stadsväven.

Klosterbackens framtida omvandling spelar även en viktig roll i att förbättra kopplingarna mellan norra och västra Örebro, länka de norra stadsdelarna till resecentrum samt omvandla Östra Bangatan från en trafikled till en mer stadsmässig gata.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: