Kartdata och geodata

Stora delar av informationen i kommunens webbkarta är publicerad som öppna data och lyder under en Creative Commons CC-0 licens. Det innebär att information som listas som öppna data kan återanvändas fritt.

Utgivare

Stadsbyggnad ansvarar för åtkomst till informationen.

Verksamhetsområde

Informationen kommer från flera olika förvaltningar inom kommunen.

Beskrivning

Den information som finns i kommunens webbkarta kan även återanvändas fritt. Det gäller både kartpunkter, ytor och sträckor.

Adress

datakarta.orebro.se

Publiceringsdatum och uppdatering

Från och med 2008 och uppdateras löpande

Avgift

Fritt från avgifter

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar. Licensierat under CC0.

Format

GeoJson

Storlek

Varierande

Begränsningar

Inga kända

Kvalitet

Fyra stjärnor

Kontakt

Geodataenheten, geodata@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: