Kartor

Örebro kommun har flera olika typer av kartor. Nedan visas en del av det som vi tillhandahåller.

Webbkarta med många olika kartor och funktioner

Webbkartan täcker hela kommunen och innehåller allmän kartinformation med sökfunktion. Dessutom visar den kartor inom olika områden som bygga & bo, skolor, trafik, kultur, natur & fritid, näringsliv, vård och återvinning. Där kan du se var allt från cykelpumparna till återvinningsstationer finns.

Tryckt karta över tätorterna i Örebro kommun

Stadskartan innehåller bebyggelse och gator i tätorterna. Den finns bara i tryckt version. Beställs genom Servicecenter.

Beställ kartutskrifter

Här kan du beställa ett särskilt utsnitt ur kommunens baskarta. Du kan även beställa äldre kartor, så som stadskartor och förrättningskartor. Du betalar endast en kopieringskostnad.

Naturupplevelser och friluftsliv

Det finns flera möjligheter att hitta kartor med natur och fritid. Klicka på "Natur, idrott och friluftsliv" i menyn på webbkartan så får du fram allt från plaskdammar till fågelmatning och motionsspår.

Naturkartan.se hittar du Örebro kommuns samlade utbud av naturupplevelser och friluftsliv. Där finns bilder och beskrivningar av vandringsleder, naturreservat, badplatser, skidspår, cykelleder och mycket mer. Naturkartan finns även att ladda ner som app till android och iphone.

Församling

För att få reda på vilken församling din fastighet tillhör kan du gå in på Svenska kyrkans webbplats och söka på adress eller fastighetsbeteckning.

Fastighetskarta

Webbkartan visar fastighetsindelningen översiktligt via lagret "Fastigheter". Klicka på ett område i kartan för att se fastighetsbeteckningen. Kontakta Servicecenter för mer information om fastigheter.

Beställ nybyggnadskarta

Här kan du beställa nybyggnadskarta som underlag för bygglov. Nybyggnadskartor kostar enligt en särskild taxa.

Projekteringsunderlag

Här kan du beställa digitalt projekteringsunderlag från kommunens kartdatabaser. Beställningen sker digitalt och du betalar ett pris per hektar.

Kartor för grundvattennivå, brunnar, jordarter m.m.

Dessa kartor finns på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: