Drönare som mätningsmetod

Vi använder drönare för att på ett effektivt sätt skapa kartor och planritningar. Flygning med drönare är ett säkert och kostnadseffektivt komplement till ordinarie mätmetoder på marknivå.

Hur vi använder drönare

I filmen nedan får du se hur vi använder drönare för att på ett effektivt sätt skapa kartor och planritningar. Flygning med drönare är ett säkert och kostnadseffektivt komplement till ordinarie mätmetoder på marknivå.

Med hjälp av drönarteknik som mätningsmetod kan vi på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt kartlägga Örebro kommuns geografiska område, mäta, skapa kartor och modeller. Den data vi samlar in är ett viktigt stöd i arbetet med stads- och samhällsplanering.

Drönartekniken ger också en säkrare arbetsmiljö för de personer som samlar in data i särskilt riskutsatta områden. Det kan vara inmätning av trafikerade vägar, kontaminerade områden eller där terrängen är otillgänglig.

Människor är inte identifierbara

Vi har rätt att flyga över din fastighet eller trädgård för att samla in data i syfte att framställa kartor. Vi flyger på 50-120 meters höjd, vilket innebär att människor på marken inte är identifierbara på fotografier och filmer. 

För att det ska vara enkelt att identifiera oss när vi flyger med drönare använder piloten varselväst med texten ”pilot” och våra bilar har kommunens logotyp.

Säkerhet och rutiner

Örebro kommun har de nödvändiga tillstånd och försäkringar som krävs för att genomföra flygningar inom hela kommunen. Piloten som flyger drönaren har fått utbildning i flygsäkerhet och flygteknik och följer säkerhetsrutiner för flygning med drönare. Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon eller inom skyddszonen för USÖ’s helikopterplatta har piloten kontinuerlig kontakt med respektive flygledning.

Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. En flygning varar som längst 30 minuter. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Kan jag få era fotografier och filmer, till exempel om ni varit i mitt bostadsområde?

Nej. Det är arbetsmaterial som används för att framställa kartmaterial.

Hur många decibel har en drönare? Kommer jag att störas om ni är ovanför mig?

Vid start och landning låter drönaren ungefär som en symaskin. När den flyger på 50-120 meters höjd hörs den knappt.

Hur gör ni för att inte skrämma hundar, hästar, kor och andra djur?

Vid start och landning försäkrar vi oss om att det inte finns hinder i det område som vi ska flyga över, t.ex. djur. När drönaren är i luften märks den knappt.

Får jag flyga med min drönare om ni är ute och flyger i samma område?

Vi rekommenderar inte att du startar din drönare för flygning när du ser en annan drönare i luften. Vi själva gör det inte. Våra flygningar är korta, så vi uppmanar att du väntar tills vi är klara.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan och efter genomförd flygning. Under själva flygningen får du inte störa piloten eftersom arbetet kräver full uppsikt över drönaren.

Senast uppdaterad:

Publicerad: