Regler, riktlinjer, rutiner och lagar - utförare

Här har vi samlat de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som gäller gemensamt för dig som privat utförare inom omvårdnad, servicetjänster, daglig verksamhet och mattjänst.

Under september månad kommer alla förfrågningsunderlag inom LOV att uppdateras.

Du är välkommen med din ansökan inom LOV från och med oktober 2017.

Information och dokument finns även under nyskapade sidorna Hälso- och sjukvård för utförare

Kartor
Avvikelser
Lex Sarah - rapportering av missförhållanden
Servicetjänster beställningar
Brandskydd
Dialog och uppföljning
Dokumentation
Ekonomi
Hygien
Hälso- och sjukvård
Samverkansportal - vård, välfärd och folkhälsa i Örebroregionen
IT-system

Del 1: Behörig beställare, It’s Learning, Användarkonto Treserva

Del 2: PC - Åtkomst till kommunens verksamhetssystem (Citrix)

Del 3: Mobiltelefoner, taggar, nyckelfritt

Del 4: Övriga IT-dokument

Kommunövergripande dokument
Lagar
Mat, måltid och nutrition
Medicintekniska produkter
Nyckelfri hemtjänst CareLock

Uppgradering

Det är dags att uppgradera till en nyare version på låsen. Uppgraderingen tar cirka 10 minuter och kan göras under pågående besök. Frågan om man vill uppgradera låset får man när man loggar in hos kunden. Ska man göra ett kortare besök kan man välja att uppgradera vid senare tillfälle.

Mobil med text som uppmanar användaren till att uppgradea låsmjukvara

Instruktion uppgradering

  • Förfrågan om uppgradering kommer vid upplåsning av CareLock
  • Uppgraderingen utförs från telefonens menyknapp.
  • Ha mobilen inom 5 meters räckhåll under tiden för uppgradering.
  • Ett meddelande visas när uppgraderingen är klar.
  • Låsmjukvaran laddas ner till CareApp vid inloggning så uppgraderingen kan utföras utan mobiltäckning.
Samverkan
Utbildning
Vård i livets slutskede

Specifika dokument

Mattjänst - specifika dokument
Daglig verksamhet - specifika dokument
Omvårdnad - specifika dokument
Servicetjänster - specifika dokument
Senast uppdaterad: 9 juli 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?