Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Treserva stängs måndag den 29 maj kl. 9–17

Den 29 maj stängs Treserva av för att göra ett tekniskt byte till en ny plattform. Även TES, Careapp, Carelock och NPÖ påverkas och kommer inte att vara tillgängligt under denna tid.

OBS! Det innebär för nyckelfri hemvård att ni behöver ta med nycklar den 29 och 30 maj!

Eftersom nyckelfri hemvård är i en projektfas så finns inte alla rutiner på plats än. Vi ska ta fram fungerande rutiner för framtida driftstopp, men i detta läge kan vi inte säkerställa att låsen (Carelock) fungerar under tiden som uppgraderingen görs.

Manuell registrering av insatser

Alla insatser den 29 maj och eventuellt även den 30 maj behöver registreras manuellt dagen efter.

Viktigt att se över manuella rutiner

Det är viktigt att ni ser över era manuella rutiner och också har med i beräkningen att manuella rutiner kan behövas även 30 maj. Tänk på att spara det ni gör och logga ut från Treserva före kl. 9.

Meddelande kommer även skickas ut via Treservas anslagstavla. Var vänlig och sprid denna information till berörda!

Viktigt: på grund av vakanser i Uppföljningsteamet förlängs handläggningstiden för nyinkomna ansökningar från cirka 4 till cirka 8 veckor.

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göra per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare:

Daglig verksamhet - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Servicetjänster - utförare

Utbildningar och dialogträffar

Se vilka olika utbildningar och dialogträffar som finns

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Senast uppdaterad: 23 maj 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?