Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.

På grund av sjukdom är uppgraderingen flyttad - nytt datum 21 februari, ny tid kl. 10-13!

Uppgradering TES - 21 februari kl. 10-13

Nu startar vi förberedelserna för att kunna gå över från Care app till nya TES App.

  • Onsdag den 21 februari kl. 10-13 uppgraderas TES till en ny version.

Du kan inte vara inloggad i TES under tiden. Tänk på att spara det du gör och logga ut ur TES före kl. 10.00.

TES App kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle, vi återkommer med mer info.

Care app

  • Se till att vara inloggad i Care app innan kl. 10.00.

Care app kan användas under uppgraderingen men det kommer att bli fördröjningar på inläsningen till TES.

Vi rekommenderar att ni gör en omstart av mobilen när uppgraderingen av TES är genomförd och kontrollerar att besöken har blivit rätt registrerade.

Kom ihåg att se över era reservrutiner

T.ex. säkra upp med nycklar till kund och medicinskåp samt var beredd på att göra efterregistreringar.

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göras per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare:

Daglig verksamhet - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Servicetjänster - utförare

Utbildningar och dialogträffar

Se vilka olika utbildningar och dialogträffar som finns

Pågående utvecklingsarbeten

Rehabiliterande arbetssätt

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?