Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Driftstörningar i Treserva

Till och från går det inte att logga in i Treserva och det är problem att spara dokument.

Måndag 18 september kl. 12-13 stängs Treserva

Vi stänger Treserva för att utföra tekniska åtgärder som vi hoppas ska lösa driftstörningarna. Spara och logga ut från Treserva före kl. 12.

Inloggning i TES/Careapp påverkas

Är du inloggad i TES/Careapp före kl. 12 kan du fortsätta arbeta i TES/Careapp. Men det går inte att logga in mellan kl. 12 och 13.

Under september månad kommer alla förfrågningsunderlag inom LOV att uppdateras.

Du är välkommen med din ansökan inom LOV från och med oktober 2017.

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göra per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare:

Daglig verksamhet - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Servicetjänster - utförare

Utbildningar och dialogträffar

Se vilka olika utbildningar och dialogträffar som finns

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Senast uppdaterad: 15 september 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?