Förorenad mark i Södra Bettorp

Förorenad mark har upptäckts i ett skogsområde i Södra Bettorp. Örebro kommun kommer därför att spärra av området och undersöka marken mer.

Del av avspärrningen tas bort

Efter utredningar har vi konstaterat att vissa delar av området inte är förorenade. Därför tas en del av den tidigare avspärrningen bort. Avspärrningarna kommer att justeras vecka 44 (31 oktober–4 november).

Föroreningarna upptäcktes vid en markundersökning som gjordes under ett arbete med att planlägga marken i området. Prover som tagits visar att marken är förorenad med bly och arsenik. Föroreningarna kommer från en skjutbana som tidigare fanns i området.

Nya avspärrningen

Karta med markering för det avspärrade området

Linjerna visar var avspärrningarna kommer att sättas upp. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Gamla avspärrningen

Karta med markering för det avspärrade området

Linjerna visar var avspärrningarna kommer att sättas upp. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Kommunen kommer att spärra av det förorenade området för att utföra ytterligare undersökningar och utreda lämpliga åtgärder.

Örebro kommun spärrar av för att allmänheten inte ska gå in i området där den förorenade marken finns eftersom det kan vara farligt att få i sig jord från marken. Trots att risken för att man ska få i sig förorenad jord och bli skadad är liten vill vi inte att människor ska vara i området. Avspärrningarna kommer att börja sättas upp under vecka 48.Senast uppdaterad:

Publicerad: