Impuro med Sofia Castro 17 mars 2022

Flamencoförnyaren Sofia Castro synar hon vår strävan efter det som betraktas vara äkta.

Oäkta flamenco i dess renaste form

Flamencoförnyaren Sofia Castro turnerar ännu en gång med Dansnät Sverige. Den här gången synar hon vår strävan efter det som betraktas vara äkta.

Sofia Castro är flamencodansaren och koreografen som beslutsamt axlat rollen som uppstickare inom flamencon. Med gränsöverskridande samarbeten och med känsla för förnyelse aktualiserar hon flamencon med banbrytande rytmer och hårda klackstamp. Det här får henne att upplevas både som provokativ och nyskapande. En frisk röst i ett annars traditionellt fält.

Hennes föreställning Impuro är inget undantag. Genom att penetrera innebörden av orden autentisk, ren och äkta omarbetar Castro flamencon på ett sätt bara hon kan. Med projektioner, elektronisk musik och fascinerande ljus blir verket inte bara originellt, utan även särdeles vackert.

Det är i brytpunkten mellan vad som anses rent/orent, äkta/oäkta som föreställningen har växt fram. Den ifrågasätter varför det oförvanskade anses eftersträvansvärt och överordnas det som betraktas som oäkta. I stället väljer Impuro att se det orena och oäkta som oumbärliga beståndsdelar och en förutsättning för vidareutveckling av konstformen.

Kanske är vi alla äktaOäkta?

Porträttbild på Sofia Castro

Foto: Cato Lein

Klicka på pilarna för att se bilder från föreställningen

Orange kvartscirkel med text Dansscen Örebro följt av ordet biljetter.


Turnerar med Dansnät Sverige våren 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad: