Samverkan med föreningar i energi- och miljöfrågor

Bostadsrättsföreningar och föreningar har ofta stort intresse för energi- och miljöfrågor. Förutsättningarna för energieffektivisering och minskade driftkostnader är ofta god.

Örebro kommun erbjuder föreningar

  • Kostnadsfri och objektiv rådgivning
  • anordnande av informationsträffar
  • fördjupat samarbete genom projekt.

Samarbete mellan kommun och föreningar

Örebro kommun arbetar för att minska kommunens klimatbelastning och har därför stort intresse av att samarbete med drivande föreningar som vill gå före och kan fungera som goda exempel.

Örebro kommuns projekt ”Energikloka bostadsrättsföreningar genomför” är ett samarbete mellan energi- och klimatrådgivningen och fyra drivande bostadsrättsföreningar. Syftet med projektet är att hitta en bra samverkansform och uppnå minskad energianvändning inom föreningarna.

Vi vill ha en större samverkan med föreningar i Örebro för att hitta former för att gemensamt energieffektivisera och minska klimatbelastningen.

Vill ni delta i nästkommande samverkansprojekt eller ha stöd i frågor kring energieffektivisering? Kontakta oss gärna på energiradgivning@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: