Utbildningar och utbildningsalternativ för vuxna

Här hittar du information om olika utbildningsalternativ, till exempel om att studera på universitet, folkhögskola eller via studieförbund.

Är du osäker på vad du vill studera eller behöver hjälp att hitta rätt utbildning, kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter.

Studera på högskola och universitet

På högskola och universitet kan du läsa enstaka kurser eller hela program på heltid, halvtid eller på distans. Några högskolor och universitet erbjuder även sommarkurser.

Antagning.se

Antagningsregler. Webbanmälan till högskola och universitet.

Studera.nu

Information och anmälan till högskoleprovet. Studieinformation. Sök och jämför utbildningar.

Örebro universitet

Läs om att studera på Örebro universitet på sidan universitetsstudier.

Folkhögskolestudier passar dig som

  • är 18 år och uppåt.
  • vill studera på grundskole- eller gymnasienivå.
  • är intresserad av specialområden såsom miljö, musik, media, konst, fritidsutbildning.

Folkhögskolor i Örebro län

Fellingsbro folkhögskola

Utbildningsområden: Vuxenutbildning: Allmänkurs, gymnasiebehörighet. Yrkesutbildning, teckenspråk- och dövblindtolk, syntolk, behandlingspedagog, personlig assistent för de med svenska som andra språk. Profilkurser: Teckenspråk, svenska som andra språk, projektkurs, baskurs, friskvård.

Hällefors folkhögskola

Utbildningsområden: Allmän linje, form- och designlinje, scenografilinje och teaterlinje.

Karlskoga folkhögskola

Utbildningsområden: Allmän kurs med olika inriktningar, fritidsledarutbildning, konstutbildning, musikproduktion, webbdesign/webbutveckling och budoutbildning.

Deltidskurser: APG29 – lärjungskola, agroekologi, andelsjordbruk, framtidens by och ekopedagogik.

Kävesta folkhögskola

Utbildningsområden: Allmän linje, danslinje, linje för konst och formgivning samt musiklinje.

SIMA Folkhögskola – en teckenspråkig folkhögskola

Utbildningsområde: Allmän kurs, seniorkurs i datakunskap, SFI på teckenspråk och på uppdrag även teckenspråkskurser.

Örebro folkhögskola

Utbildningsområden: Allmän kurs, fritidsledarutbildning och bibelskolor.

Örebro teologiska högskola

Utbildningsområden: Teologi, religionsvetenskap.

Folkhögskolor i Sverige

Studera på Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en utbildningsform på eftergymnasial nivå som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning.

Det är kvalificerade yrkesutbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov och som bedrivs av både privata och offentliga utbildningsanordnare.

Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Utbildningarna är vanligen 1-2 år långa, avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

De avslutas med en yrkeshögskoleexamen alternativt en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Yh-utbildningar anordnas på många platser i landet. Totalt finns idag ca 63 000 studerande inom yrkeshögskolan.

Läs mer om och ansök till yrkeshögskoleutbildning

Studera på Komvux

Den kommunala vuxenutbildningen Komvux vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja din kompetens inom ditt yrke eller skaffa dig en ny utbildning inom ett nytt yrkesområde. Komvux erbjuder även validering av kunskaper och erfarenheter inom olika yrkesområden, till exempel vård och omsorg.

orebro.se/komvux hittar du information om hur du söker utbildningar. Här kan du som är elev på Komvux också logga in på lärplattformen Fronter.

Utbildningar på Komvux

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • Svenska för invandrare (Sfi)
  • Lärvux – utbildning för vuxna med olika typer av funktionsvariationer. 
  • Validering inom vård och omsorg

Studera på Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå. Yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna erbjuds inom flera områden. Utbildningarna arrangeras av Örebro kommun i samarbete med olika utbildningsanordnare. Samtliga kurser är CSN-berättigade.

Information om våra yrkesinriktade utbildningar hittar du på Komvux webbplats.

Studera på kompletterande utbildningar

Kompletterande utbildningar är ett komplement till gymnasial utbildning genom att de koncentrerar sig på ett ämnes- eller yrkesområde. De ger inte någon formell behörighet till fortsatta studier, utan kan ses som yrkesutbildningar eller förberedande till fortsatt högskoleutbildning där viss färdighet krävs, t.ex. konst- och hantverksutbildningar.

Kompletterande utbildningar i Örebro län

Folkuniversitetet i Örebro

Örebro Konstskola

Folkbildning

Studieförbunden driver tillsammans med folkhögskolorna det vi kallar för folkbildning. Studiecirkeln är den vanligaste studieformen och även det som mest kännetecknar studieförbunden. Flera av studieförbunden arbetar också med skräddarsydda företagsutbildningar. I Örebro finns nio studieförbund.

Senast uppdaterad:

Publicerad: